fredag 24 maj 2019

Döm inte, eller?


INTRODUKTION
Förtala inte varandra mina bröder. Den som förtalar eller dömer sin broder, den förtalar och dömer lagen. Om du dömer lagen så är du inte en lagens görare utan dess domare. Jak 4;11
Tala inte mot varandra. Tala inte emot dina bröder. Döm inte din bror. Är det vad som sägs? Titta på vers 4 i samma kapitel.

Du äktenskaps-brytare/bryterska, vet du inte att vänskap med världen är fientlighet mot Gud? Därför är den som vill vara en världens vän, en Guds fiende. Jak 4:4

"Du äktenskaps- brytare/bryterska"!

Döm inte din bror!

Från samma apostels penna, med bara några styckens avstånd, dvs. i nästan samma andetag som han säger "döm inte", kallar Jakob världsliga kyrkor för "äktenskapsbrytare".

Jakob är förmodligen den äldsta boken i Nya testamentet. Vi vet från dess hebreiska bakgrund, på det sätt som den bygger på synagogans ledarskapsstruktur och skrifterna, att det uppenbarligen var skrivet till judiska kristna. Jakob använder det hebreiska konceptet av hor och otukt. Närhelst Israel gick in i avgudadyrkan kallar Gud det "äktenskapsbrott". Avguderi motsvarar andligt äktenskapsbrott.

Israel skulle vara Guds kvinna, på samma sätt som kyrkan är Kristi brud. När kyrkan är otrogen, är det detsamma som när Israel var otrogen. Sådant avguderi heter "äktenskapsbrott". Det är en mycket stark term på hebreiska, ett mycket starkt begrepp i det judiska sinnet.

AV DERAS FRUKT
Så varje gott träd bär god frukt, men det dåliga trädet bär dålig frukt. "Ett gott träd kan inte producera dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd producera god frukt. Varje träd som inte bär god frukt skärs ner och kastas i elden. Så då kommer du att känna dem av deras frukter. Matteus 7:17:20

Jesus sa att du kan döma någon av deras frukt. I samma kapitel säger han: "Döm inte så att du inte kommer att dömas" (Mat 7:1). Först är det: "Döm inte så att du inte kommer att dömas", men han fortsätter med att säga: "Du kommer att känna dem på deras frukter".

Folk som är involverade i Toronto och Pensacola säger, "Du känner Toronto / Pensacola på deras frukt och det finns god frukt från den." Jesus sa aldrig att du skulle känna ett fenomen genom sin frukt. Han sa att du skulle känna en person av deras frukt. Mer än så, även om man dömer ett fenomen efter dess frukt, kan man se att det inte är Andens frukt? Andens frukt är självkontroll, inte berusning och vanvett. (Gal 5: 22-23)

MOTSÄGELSER?

Döm inte enligt utseende, men döm med rättfärdig dom. Joh 7:24

Först Jesus säger: "Döm inte så att du inte kommer att dömas", men då säger han: "Döm med rättfärdig dom". James verkade motsäga sig själv, nu verkar även Jesus motsäga sig själv. Jesus sa: "Gör inte det", då berättar han för oss hur man gör det; James sa, "Gör inte det" direkt efter att han gjorde det.

Därför har du ingen ursäkt, du människa som dömer, för i det du bedömer en annan, fördömer du dig själv. Eftersom du som dömer själv handlar på samma sätt Rom 2:1

Döm därför inte före tiden, men vänta tills Herren kommer, som både kommer att framställa de ting som är dolda i mörkret och avslöja människans hjärtan. och sedan kommer varje mans beröm till honom från Gud. 1 Kor 4:5
Men du, varför dömer du din bror? Eller hur igen, varför ser du på din bror med förakt? Ty vi står alla inför Guds domstol. (Rom 14:10)
För jag, från min sida, om än frånvarande i kropp men närvarande i ande, har redan dömt honom som har begått detta, som om jag var närvarande. 1 Kor 5:3

Om och om igen säger Paulus "Döm inte". Men sedan dömer han. Jesus säger, "Döm inte", men så säger han till oss att göra det och visar oss hur. James säger, "Döm inte", men sedan gör han det. Varför motsägelserna?

GUD ÄR DOMAREN

Om Gud säger i Bibeln att något är fel, och vi ser någon eller någon kyrka göra det, dömer vi dem inte, det är Guds Ord som dömer. Det hebreiska namnet "Jehoshaphat" betyder "Jehova har dömt". Det är inte jag eller du som dömer, vi är helt enkelt medvetna om "Detta är vad Gud säger."

Jakob sa inte att världsliga kyrkor begick "äktenskapsbrott". Guds ord säger att om vi är knutna till denna värld är vi en äktenskapsbrytande församling/ kyrka.

Paulus sa inte att mannen som var involverad med sin styvmamma var omoralisk. Paulus sa att Guds ord säger att personen var omoralisk.

Om Gud säger att något är helt klart fel, då är det inte du eller jag som dömer, det är Gud som dömer. Det är vad det betyder när det står "Döma med rättfärdig dom". Att döma med rättfärdig dom betyder att döma med Guds dom, inte med vår egen. Det finns ett stort problem här, eftersom det finns saker som jag inte skulle göra, men som inte nödvändigtvis är fel för någon annan.

MÄNNISKORS ÅSIKTER

Jag känner till ett fall där några troende, efter sitt bröllop, gick till ett diskotek. (Jag skulle inte gått till en diskotek om det inte var för att ge ut traktater). Jag känner ingen frid över att gå, men jag kommer inte att göra en stor sak av det, oavsett mina egna tvivel eller känslor.

Jag känner till ett annat fall i Irland där folk vid ett kristet bröllop dansade. Andra människor blev arga och började skrika: "Ni är avfällingar" och stormade ut från bröllopet och skapade en stor scen. Det delade en kyrka. Det är människor som dömer.

Ordet "Laodicea" har att göra med grekiskans "människors åsikter, människors domar". Vi har ingen rätt att döma en annan person, men när Gud säger att något är rätt eller fel, så är et inte att döma.

ANAKRINO – ATT SKILJA

Det grekiska ordet för "domare" är krino. Lägger vi prefixet "ana" framför ordet "krino", får vi en variation på tanken på någon som dömer -anakrino, alla saker (1 Kor 2:15). Gud, i sitt ord, beordrar oss till anakrino. Det är inte en rättighet, det är inte ett privilegium, det är inte något som är tillrådligt. Vi har fått befallning att göra det. Och om vi inte urskiljer, saknar vi visdom.

Det finns en anledning till att falska lärare inte vill stå upp offentligt och debattera någon som Hank Hanegraaff eller Dave Hunt. Människor som står upp och säger, "Det är inte biblisk." "Det är inte rätt." "Jag förstår/ urskiljer att detta inte är av Gud", de praktiserar visdom.

Anledningen till att Michael Brown backade från sin debatt med mig över Pensacola och varför Jim McConnell backade från sin debatt med mig över den brittiska Israelismen är att de saknar visdom.

De som utövar visdom kan inte själva dömas av någon. Eftersom de anakrino kan de inte anakrinoerade. Det är därför de andra är rädda för dem.

DIAKRINO – ATT BESTÄMMA

Jag säger detta till din skam. Är det så, att det inte finns någon vis man som kan bestämma [diakrino] mellan sina bröder, 1 Kor 6:5
Ett annat prefix som ändrar betydelsen av krino är "dia". Diakrino innebär att "fatta ett beslut". Är något rätt eller fel? Är någons beteende rätt eller fel moraliskt? Är det i enlighet eller inte i enlighet med skriften? Är det av Gud, är det av köttet eller av djävulen? Den Helige Ande som talar genom Paulus befaller att vi ska diakrino. Vi har inte "tillåtelse: att diakrino, vi är inte" rekommenderade "till diakrino, vi är inte" privilegierade "till diakrino -vi är befallda att diakrino. Det innebär inte att döma är acceptabelt; snarare, att misslyckas med att döma är oacceptabelt.

EJ TILLÅTET ATT GÅ TILL DET SEKULÄRA

För ungefär två månader sedan kontaktade en kvinna och hennes man oss, mycket bekymrade. De hade en fyraårig tjej som blivit offer för halvt penetrerat sex i en kyrka. Hon blev sexuellt ofredad av en fjorton år gammal pojke, som förmodligen var en "kristen" som gått till samma kyrka i flera år. Den här lilla tjejen var förkrossad/ödelagd. Hon ritade en bild åt mig, och så snart jag såg bilden visste jag vad det var.

Jag har inte mycket tid för sekulär psykologi. Jag tror på biblisk psykologi. Den bibliska psykologin är baserad i Ordspråksboken. Om du vill veta varför människor uppträder och agerar som de gör och tycker hur de gör det, läs Ordspråksboken. Det är den bästa boken om sociologi och psykologi som finns. Jag kan hålla med människors psykologi i den mån det bygger på biblisk psykologi. Sekulär psykologi är gudlös och ser människan som ett tvådimensionellt väsen. Det bekymrar mig att så många evangeliska har kommit in i sekulär psykologi och pop-psykologi.

Den lilla flickan ritade en bild av ett hus. Inuti huset fanns fyra fönster och en dörr. Varje ansikte inne i huset var kvinnligt - det fanns inga manliga ansikten. Och hon ritade en bild av sig själv, utanför. Det fanns inget bäcken, det fanns inget pubisområden. Det är enligt barnpsykologer en mycket frekvent egenskap hos teckningar av barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Barn i den åldern säger saker med bilder och ritningar som de inte kan uttrycka muntligt. Det fanns inga män och hon själv hade inte någon mellansektion.

Hennes föräldrar berättade för mig: "Vi vet inte vad vi ska göra. Vi går till en baptistkyrka och pastorn kan inte ge oss råd eftersom den fjortonåriga pojken är kristen och baserat på 1 Korintierna, är vi inte tillåtna att gå till de sekulära myndigheterna om en annan troende. Så, enligt hans föräldrar, "kan vi inte berätta för polisen eller domstolen vad som har hänt. Vi står vid avgrunden - vi vet inte vad vi ska göra. Vår dotter är traumatiserad. "

CIVIL LAG / KRIMINELL LAG

1 Korinthierna 6 hänvisar till romerska lagen. (Jurisprudens systemen i Storbritannien, Australien och Amerika bygger på den ursprungliga modellen i Rom.) 1 Korinterna 6 talar om civilrätt, inte straffrättslig rätt, Det talar om att stämma någon enligt civilrätt, med hänvisning till tvister. det talar inte om straffrätten. Det är 1 Korinterna 5 som talar om en omoralisk person.

Men faktiskt skrev jag till dig att du inte skulle associera med någon så kallad bror om han är en omoralisk person, eller girig/vinningslysten eller en avgudadyrkare eller en förrädare eller en drickare eller en svindlare - inte ens att äta med en sådan . Vad har jag att göra med att döma utomstående? Dömer du inte de som är i kyrkan? 1 Kor 5:11-12

Vi dömer de som är inom kyrkan, som är skyldiga till omoral. Vi ska inte ens associera oss med den personen. Kapitel 6 talar inte om straffrätten, det talar om civilrätt.

Den fjortonåringen borde ha blivit behandlad enligt strafflagen. Hans identitet skulle ha skyddats av domstolen på grund av hans ålder. Om något inte görs för det barnet när han är fjorton år, så kommer hans liv vara förstört när han blir arton år. Han skulle ha hamnat på en institution för pedofiler. Men den här fjortonåringen hade en chans. Han borde ha kommit till myndigheterna för sitt eget bästa, och även så att den lilla tjejen kunde ha sett rättvisa gjord. Om kyrkan omedelbart inte behandlar denna typ av saker, vad kommer att hända när dessa människor blir äldre? Offren traumatiseras under hela deras liv. Det påverkar deras sexualitet när de växer upp. Och den kyrkan kunde inte ens ge ett bibliskt svar!

(På sätt och vis var det nog en bra sak att det var en baptistpastor. Han kunde inte ge ett bibliskt svar, men om det hade varit en pingstpastor hade han förmodligen försökt att kasta demoner ur den lilla tjejen!)

Jag pratade med min väns fru, som är en kristen barn psykiater, och jag visade bilderna för en kristen barn psykolog. De båda var överens med det råd jag gav föräldrarna, och föräldrarna hänvisade saken till brottsmyndigheterna. Men vad sa de andra? "Döm inte." "Du kan inte gå till myndigheterna om en annan kristen och du kan inte döma en annan kristen." Vad gjorde de? Att ge människor en licens för sexuella övergrepp på små barn?

Detta är vad som händer när kyrkan går ifrån Guds Ord. Vi är inte "tillåtna" till diakrino, vi är befallda att diakrino. Men det har att göra med mer än bara människor.

BEDÖMA PROFETIA

Låt två eller tre profeter tala, och låt de andra [diakrino] ge dom. 1 Kor 14:29

Men profeten som talar förmätet/övermodigt i mitt namn, sånt som jag inte har befallt honom att tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Du kan säga i ditt hjärta: Hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? När en profet talar i Herrens namn, om saken inte kommer eller blir sann, det är då som Herren inte har talat. Profeten har talat det förmätet; du ska inte vara rädd för honom. 5 Mos 18:20-22

Jeremia 14 och Jeremia 28 säger samma sak. Jesus varnade för att det skulle finnas många falska profeter under de sista dagarna. Vi stenar dem inte till döds längre, men synden är inte mindre allvarlig. De kommer att dö om de inte ångrar sig. Vi är inte under lagen, utan under nåden, men deras "ministeries = tjänster" borde stenas til döds. 1 Kor 14:29 säger inte att vi är "rätt" till diakrino profeter eller profetior, utan vi har blivit befallda att döma profeter och profetior.

På grundval av detta är Rodney Howard Browne en falsk profet. På grundval av detta var John Wimber en falsk profet. På grundval av detta är Rick Joyner en falsk profet. Och på denna grund är Paul Cain en falsk profet.

Det är inte min dom. Jag kan inte krino/döma någon. Det är de saker som Gud har sagt som ska krino. Jag måste anakrino-jag måste urskilja, "Är det här av Gud eller är detta av människan?" Nej, det är inte för mig att döma. Jag måste diakrino, fatta ett beslut om huruvida det är moraliskt rätt eller fel enligt bibliska normer.

Grundarna av Mormons kult och Jehovas Vittnen var falska profeter; de förutspådde saker som inte hände. Den romersk-katolska nunnan, Lucia, från Fatima, i Portugal, är en falsk profet; Hon förutspådde saker som inte hände. John Wimber och Paul Cain och Rick Joyner (liksom John Kilpatrick, Michael Brown och Gerald Coates) är falska profeter; de förutspådde saker som inte hände. Har jag "rätt" att säga det? Nej, inte "rätt", utan ansvaret att säga det, under befallning från min Gud i himlen att säga det. Det är inte min dom, det är vad Gud säger om dessa människor.

Jesus sade: Om du älskar mig, kommer du att hålla mina bud. Joh 14,15 Om vi misslyckas med diakrino misslyckas vi med att hålla hans bud. Om vi misslyckas med diakrino, tilllåter vi att dessa människorna fortsätter ge människor "ord" från sitt eget kött eller från Satan. Människor som dessa borde hållas ansvariga.

DÖM RÄTTFÄRDIGT

Och jag bjöd då också era domare vid den tiden och sa; Hör fallen mellan dina landsmän och döm rättfärdigt mellan en man och hans landsman eller främlingen som är hos honom. 5 Mos 1:16

Det var inte råd det var ett kommando.
Titta bara på vad som hänt med vårt sekulära samhälle. Alla är ett "offer". Det spelar ingen roll att han blev ”drucken och blind” och han körde 145 km i timme genom en by och dödade ett litet barn på en cykel. Han kom från ett brutet hem, därför är han ett "offer". Det spelar ingen roll.

Jag försökte prata med en prostituerad häromdagen. "Jag gör det här eftersom min pappa hängde sig." Det var hennes argument. "Jag kom från en dålig situation." Jag sa, "Du sa ju precis att din syster går till universitetet och hon kommer från samma bakgrund och hon tycker att det du gör är hemskt. Är inte hon också ett offer?" Ingen ansvarar för sina egna handlingar längre i samhället. Men hur kan vi förvänta oss att samhället ska leva upp till Guds standard när kyrkan/församlingen inte ids (har lust med att) leva upp till Guds standard.

Jag själv kom från en dålig situation. Min far drack Jag var en drogmissbrukare vid 16 års ålder och det finns ingen tveksamhet om att om inte Jesus hade ingripit i mitt liv skulle jag vara död nu eller en förstörd person av något slag. Det är bara på grund av Honom som jag gick till universitetet och blev gift och gjorde de saker jag har haft förmånen att göra. Lämnad åt mig själv skulle jag inte ha gjort någonting. Ändå är jag ansvarig för mitt eget liv och mina egna val.

Om kyrkan inte kommer att uppehålla Guds ansvar, hur kan vi förvänta oss att vårt samhälle ska vara annorlunda? Om vi inte upprätthåller hans normer, hur kan vi vara salt och ljus för ett samhälle som har vänt ryggen åt Gud? Inte konstigt att det finns brott! Den främsta orsaken till vårt samhälles moraliska och sociala nedgång är inte på grund av de ofrälsta människorna, det beror på den ljumma kyrkan/ församlingen.

KRISIS OCH KRITIS (dom och domare ungefär)

Det är ett slags att döma att vi inte kallas att göra. Det grekiska ordet är krisis.

Ty inte ens Fadern dömer någon, utan han har givit all dom [krisis] till Sonen, Joh 5:22

Den ultimata bestämningen av himlen och helvetet tillhör bara Herren. Vi gör aldrig krisir; Vi är förbjudna att krisis.
Men ni har kommit till berget Zion och till den Levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem och till många tusen änglar, till generalförsamlingen och de först-föddas kyrka som är inskrivna i himmelen och till Gud, allas domaren [Krites] och till de rättfärdiges andar som gjorts fullkomliga, Heb 12:22-23

Gud är allas domare. Ja, det finns människor som kallats för att döma, men Gud är den ultimata domaren av oss alla.

HUPOKRITES – FARISÉER

Om vi ställer oss upp och konfrontera andra människor i kyrkan om något som är fel, bör vi se till att vi inte är skyldiga till samma sak, för det är en annan typ att döma vi är förbjudna att göra. Här läggs prefixet hupo till krites och ger oss det engelska ordet "hypocrites = hycklare".

Det här var vad Jesus menade när han sa:

Döm inte så att du inte kommer att dömas. För på det sätt du dömer kommer du att dömas; och genom ditt mått kommer det att mätas till dig. Varför tittar du på den flisan som finns i din brors öga, men märker inte bjälken som är i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din bror: Låt mig ta flisan ur ditt öga och ser inte bjälken som är i ditt eget öga? Du hycklare [hupokrites], ta först ut bjälken ur ditt eget öga, och då kommer du att se tydligt så du kan ta ut flisan ur din brors öga. Matt 7:1-5

Vi krites inte och speciellt viktigt vi hupokrites inte.

KRITIKOS – ATT URSKILJA

Ty Guds ord lever och är aktivt och skarpare än något tvåeggat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och kan döma hjärtan och tankar . Hebr4:12

Celler som kallas erytrocyter lagras i de stora benens röda märg som lårben och skenben. På utsidan finns benet och på insidan finns märgen. Men däremellan finns ett område där, även med ett mikroskop, det är mycket svårt att säga var benet slutar och märgen börjar. Bibeln säger att förhållandet mellan själ och ande är så. Ta profetia: Var det från någons fantasi eller var Guds Ande som talade genom deras ande? Det är väldigt svårt att säga skillnaden. Människan är ett tredimensionellt väsen. Vi kan skilja en kropp från en själ, men vi kan inte berätta var själen slutar och anden börjar.

När människor säger, "Herre visade mig det här" och "Gud berättade för mig det," är det svårt att veta om det är någons fantasi eller Guds Ande som talar med sin ande. Sinnet är en bra tjänare men en farlig mästare. Många människor är inte uppenbart demoniska, men de profeterar från sina egna sinnes oförmåga.

Vi är kallade att kritikos - urskilja mellan själen och den andliga. Guds ord tillåter oss att skilja benet från märgen, den andliga från det rent själiska.

SAMMANFATTNING

Döm inte? Vad säger Bibeln?
• Vi bedömer aldrig från våra åsikter.
• Vi är befallda att anakrino - vi urskiljer alltid: "Är det här av Gud, eller är det av köttet eller djävulen?"
• Vi är befallda att diakrino - att fatta beslut om huruvida något är moraliskt rätt eller felaktigt.
• Vi gör inte krisis - bara Herren bestämmer vem som går till himlen och som går till helvetet.
• Vi är ibland utsedda att krites, men vi måste komma ihåg att Herren är allas domare och vi ska döma rättvist/rättfärdigt.
• Vi gör aldrig någonsin hupokrites. Innan vi tar en flisan ur vår broders öga, ser vi till att vi inte har samma flisa eller större i vårt eget öga.
• Vi kritikos alltid - vi bygger på Guds ord för att urskilja mellan själens saker och andens saker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...