torsdag 23 maj 2019

Jehovas vittnen sanningar och kätteri

Om ni hittar felaktigheter i denna översättning, så var snäll och säg till mig så jag kan ändra.


16 sanningar som J V undervisar14 kätterier och anti bibliska falska doktriner som J V undervisar
 • Bibeln är Guds ord och den är sanning
 • Bibeln är mer tillförlitlig än traditioner
 • Guds namn är Jehova, vilket inte är sant, det är Jahve
 • Kristi mänskliga liv betalades som lösen för olydig människor
 • Kristi enda offer var tillräckligt
 • Kristus är inte likställd Gud i rank
 • De människor som Gud godkänner får evigt liv
 • Det finns bara en väg till livet
 • Vi är nu inne i sluttiden
 • Mänsklig död beror på Adams synd
 • Hoppet för döda är uppståndelsen
 • Adam´s lik död vill upphöra, antar att det talas om andlig död med det
 • Nytt förbund upprättat med det andliga Israel
 • Kristi församling är byggd på honom själv
 • Bilder ska inte användas i tillbedjan
 • Spiritism måste man fly ifrån
 • Satan är den osynlige härskaren över jorden
 • Kristus är inte likvärdig Gud, för han är skapad
 • Kristus var den första av Guds skapelser
 • Kristus dog på en pinne inte ett kors
 • Kristus uppstod från döden som en odödlig andeperson
 • Kristi närvaro är i ande
 • Riket under Kristus kommer bli regerat i rättfärdighet och fred
 • Kungariket bringar idealiska levnadsvillkor till jorden
 • Jorden kommer aldrig förstöras eller avfolkas
 • Gud kommer förstöra det nuvarande systemet av saker i kriget Har´magedon
 • Onda ska bli evigt förstörda
 • Den mänskliga själen upphör existera vid döden
 • Helvetet är alla vanligas grav
 • Bara en liten flock på 144 000 får komma till himmelen och regera med Kristus
 • The 144,000 är födda på nytt andlig söner till Gud


Resten av historien
Vad Jehovas Vittnen tror, men inte berättar för människor från början när de knackar på din dörr, och frågar om du tror det skulle vara bättre utan krig, lidande, sjukdom och barnmisshandel:
 1. Om du blir ett JV och sedan lämnar dem på grund av deras falska undervisning, så blir du bokstavligen utfrusen. Din familj som är kvar i organisationen får inte ens prata med dig.
  2. Sällskapet Vakttornet är den enda källan till sanning på jorden i dag och din själ kommer att förstöras om du vägrar deras organisation.
  3. Sällskapet Vakttornet och dess efterföljare är alla Guds profeter i dag och det styrande organet styrs av änglar från Gud.
  4. Vakttornet och Vakna tidskrifter har sitt ursprung med och behandlas som lika med Bibeln.
  5 De förnekar att Gudomen består av Fadern, Sonen och den helige Ande.
  6. De förnekar Kristi gudom (Arian vy) Jesus är en skapad varelse som också kallas Michael ärkeängeln , och var den första och enda direkta av Guds skapelse.
  7. Jesus var inte Kristus (Messias) tills 30 års ålder, även om deras egen Bibel säger i Luk 2:11: "Eftersom det föddes till er i dag en frälsare, som är Messias, Herren."
  8. De förnekar den kroppsliga uppståndelsen. Efter Jesus begravdes i graven, löste Jehova upp hans kropp i gaser och den försvann för alltid.
  9. Jesus uppstod osynligt i tre dagar, så Jehova var tvungen att "materialisera" en falsk kropp för honom komplett med falska spikhål så hans lärjungar skulle tro att det var verkligen Jesus uppstånden.
  10. De förnekar personlighet av den Helige Ande (ses av Vakttornet organisation som "Guds verksamma kraft", liknande två radiovågor )
  11. De förnekar att människan medvetet överlever döden.
  12. De lär ut evigt straff för de förlorade är förintelse.
  13. De förnekar den kroppsliga, synliga återkomsten av Kristus (Kristi "återvändande" var bara hans "vända sin uppmärksamhet" osynligt mot jorden 1914, och det fanns ett osynligt "uppryckande" av döda medlemmar av 144,000 1918.)
  14. Korset är en hednisk symbol för sex dyrkan, och att alla byggnader eller personer visar korset är som likväl hedniska. Jehovas vittnen förnekar att Jesus dog på ett kors utan han dog på en påle. Men nytillkommet "nytt ljus" i Vakttornet nu erkänner nu att de inte har visshet om korset, men kommer att fortsätta förneka det. Vidare så hävdade de ursprungliga vakttornet att det var ett kors.
  15. Ingen kommer till himlen, utom 144.000 Jehovas vittnen.
  16. De lär ut att Kristus är medlaren för endast 144 000, inte den genomsnittliga JV.
  17. De lär ut att bara 144 tusen måste "födas på nytt", inte den genomsnittliga JV.
  18. Abraham, Isak och Jakob etc. skulle vara tillbaka på jorden som perfekta människor i 1925. Samhället byggde ett palatsliknande hem som kallas "Beth Sarim" åt sig själva men när patriarkerna inte dök upp, flyttade ordförande i föreningen in..
  19. Deras ljus blir "klarare och klarare", vilket möjliggör många förändringar och "om faser" på sina läror. Gårdagens fel är dagens "sanning". Ofta studsar "ljuset" fram och tillbaka från gamla till nya vyer och tillbaka igen! (Kan vi kallar detta Kasserad sanningen ... "black light = svart ljus"?)
  20. Blodtransfusioner avvisas och om ett vittne tar emot en transfusion frivilligt, resulterar det i dennes eviga död. Men samhället tillåter Blödarsjukan får konsumera blod för medicinska ändamål för att rädda deras liv.
  21. Att hälsa flaggan är en handling av avgudadyrkan.
  22. Deltagande i civila helgdagar, mors dag, födelsedagar ger fördömande av Gud.
  23. Endast personer som använder den sanna Guds namn, Jehova, kommer få sina böner hörda av Gud. Ingen räddning är möjlig utan att använda namnet "Jehova"Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...