torsdag 23 maj 2019

Vad är Assemblies of God och vad tror de på ?

Vad är Assemblies of God Church = Guds sällskaps kyrka
och vad tror de?


Guds sällskap är en av de största pingst gemenskaperna i världen, med 57 miljoner anhängare. Det organiserades 1914 för att främja enighet och doktrinär stabilitet bland grupper som hade påverkats av början av 1900-talets pingstrevolutionens väckelser, som var resultatet av en önskan att se en ökning av Guds kraft i kyrkor och individer. Många spenderade långa timmar i bön och sökte ett nytt ingjutande av Anden.


Efter att följda Charles Parhams undervisningar förväntade sig dessa människor att få tala i tungor som var ett bevis på den Helig Andes dop. Den första populära erkända väckelsen var på Azusa Street i Los Angeles, 1906-1909. Från den rörelsen bildades flera kyrkor, och i april 1914 hölls möten i Hot Springs, Arkansas, vilket ledde till bildandet av Guds sällskap församling. Eudorus Bell, tidigare en södra baptistpredikare, utsågs till den första ordföranden för gemenskapen.


Kärnlärarna i Guds sällskap är frälsning genom ånger och tro, den Heliga Andes dop (som bevisas genom tungotalet), Gudomligt helande som en förväntad del av frälsningen och Jesu Kristi tillskyndande återkomst. Precis som många andra pingstkyrkor följer deras frälsningsläran Jacob Arminius (1560-1609) läror genom att de troende kan avfalla från nåden som en följd av långvarig, obeveklig synd. Behovet av personlig ånger och tro på Jesu ställföreträdande död för synden är hörnstenen för frälsningen (Luk 24: 46-47).


När det gäller Andens dop, ligger kyrkans officiella betoning på behovet av kraft från höjden för att vittna, inte på en upplevelse av bubblande känslor. Trots att det här är kyrkans officiella uttalande, kan man lätt observera att vissa predikanter i Guds sällskaps har lagt ett överordnat fokus på de extatiska upplevelserna som att falla i Anden och "heliga skratt".


När det gäller läran om gudomligt helande finns det igen en avvikelse mellan den officiella ställningen och den som vissa undervisar. Guds sällskaps webbplats säger,; att samma tro som frälser, helar också och att predikanter inte helar - bara Gud gör det. Troende kallas att be och lämna resultatet till Gud. Men några av de mer ökända troshelarna som har blivit ordinerad i Guds sällskaps församlingar, skildrar sig själva som speciella genomfartsleder av Guds helande.

Tyngdpunkten i Guds sällskaps församlingar har alltid legat på evangelisering, och mission och troshelande korståg har ofta varit ett viktigt inslag i det arbetet. Medans många människor uppenbarligen har förts fram till frälsande tro genom det trofasta arbetet i Guds sällskaps församlingar,så har det också förekommit ett stort antal problem i samband med dessa tjänster. Benny Hinn, Morris Cerullo, Jim Bakker och Jimmy Swaggart mottog alla sina ämbetes uppdrag genom Guds sällskaps församlingar och har upprepade gånger varit involverade i skandaler. Toronto-välsignelsen (skrattande väckelse) och Brownsville (Pensacola) väckelsen, leddes båda av församlingar av församlingar tillhörande Guds sällskap och har lett till ett brett spektrum av bibliskt tvivelaktiga metoder.


Trots att väckelse och helandekampanjer har varit ett kännetecken för Guds sällskap i många år finns det få bevis på att det var Gud som var verksam i dessa kampanjer. I de städer där många tusen förmodligen kom till Kristus har det inte skett någon märkbar minskning av brott eller skilsmässa, och även om hundratals har hävdat helande så finns det inga dokumenterade fall av synligt uppenbart helande (som återställda lemmar eller omvända sjukdomar).


Det finns många djupt engagerade troende inom Guds sällskaps församlingar, och vi borde älska dem som bröder och systrar i Kristus. Inom den gemenskapen finns också många som har blivit förvirrade av betoningen på helande och tecken och de falska doktriner som lärts ut av några anmärkningsvärda lärare. Varje gång vi ger företräde till känslomässiga upplevelse över Bibelordets tydliga undervisning, öppnar vi dörren till potentiellt skadliga doktriner.


Tess 5:21 beordrar oss att "pröva allting; och håll fast det som är bra. 
"Som troende borde vi noggrant undersöka varje undervisning och pröva den, jämföra den med Guds ord och hålla fast vid endast de saker som är uppriktiga enligt den normen.


https://www.gotquestions.org/Assemblies-of-God.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...