onsdag 29 maj 2019

Testa andarna vad betyder det ?Älskade, tro inte all andar utan testa andarna för att se om de är från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen" 1 Joh 4:1.I den här versen beordras troende att "testa andarna för att se om de är från Gud". Det samma kommandot ger eko i andra delar av Skriften också. Till exempel i 1 Tess 5:20-21 finner vi att Paulus uppmanar de kristna att inte "förakta profetior, utan testa allting; håll fast det som är bra."

Dessa två 
passager är bara några av många som uppmanar kristna att testa det budskap som människor eller andar proklamerar. Detta är sant i alla situationer men viktigast när en person eller ande hävdar att han talar för Gud. Kristna ska vara urskiljande hörapparater och läsare av alla budskap. Anledningen till förmaningen att "testa andarna" eller "testa alla saker" är att det finns "många falska profeter" eller "vargar i fårakläder" som försöker leda kristna vilse. Tyvärr finns det många som hävdar att de talar för Gud som presenterar ett falskt evangelium som är maktlöst att frälsa. Sådan dylik undervisning lämnar människor ett falskt hopp om frälsning och på sätt och vis vaccinerar dem från att känna igen det sanna budskapet. Människor som luratatt tro på att allt är bra kommer vara mer motståndskraftiga mot sanningen.2 Korinthierna 11:13-15 varnar oss om att "sådana män är falska apostlar, bedrägliga arbetare, som förklätt sig till Kristi apostlar. Och inte konstigt, för även Satan förklär sig som en ljusets ängel. Så det är ingen överraskning om hans tjänare också döljer sig som rättfärdiga tjänare. Deras slut kommer att motsvara deras gärningar." Så anledningen till att testa andarna och för att testa all religiös undervisning är att se om det verkligen är från Gud eller om det är en lögn från Satan och hans tjänare.


Testet består i att jämföra vad som lärs ut med Bibelns tydliga undervisning. Bibeln är ensamt Guds Ord; den ensam är inspirerad och ofelbar. Därför är sättet att testa andarna att se om det som lärs ut är i linje med Skriftens tydliga undervisning. I Apostlagärningarna 17:10-11 berömdes de judarna från Berea för att de, efter att ha hört Paulus och Silas läror, "granskade skrifterna varje dag för att se om dessa saker var så." Bereanerna kallades "ädla" för att de gjorde det.

Men strax om natten blevo Paulus och Silas av bröderna sända åstad till Berea. Och när de hade kommit dit, gingo de till judarnas synagoga. Dessa voro ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de togo emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhölle sig såsom nu sades.

Att testa andarna betyder att man måste veta hur man ska "granska skrifterna". I stället för att acceptera varje undervisning studerar urskiljande kristna noggrant Skrifterna. Då vet de vad bibeln säger och kan därför "testa alla saker och hålla fast vid det som är sant". För att göra detta måste en kristen vara "flitig att presentera sig själv godkänd inför Gud, en arbetare som inte behöver skämmas, som på rätt sätt kan dela sanningens ord "(2 Timoteus 2:15). Guds ord är att vara "en lampa" och "ett ljus" till vår väg (Ps 119:105). Vi måste låta dess ljus skina på dagens undervisning och läror; Bibeln ensam är standarden genom vilken all sanning måste bedömas.

Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord.

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig

https://www.gotquestions.org/test-the-spirits.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...