måndag 27 maj 2019

Är vi skyldiga genom association ?Skyldig genom samarbete eller medbrottsling till kätteri?
Nästan varje gång någon påpekar det onda i att samarbeta med kättare, dela scenen med falska lärare eller på något sätt bryta mot "en grad av separations" regler som tydligt anges i Skriften, kommer klagomålen om att man märker dem som "skyldiga genom samarbete". Det slår aldrig fel.Om någon skulle nämna att John Piper äventyrar Evangeliet genom att samarbeta med falska lärare som Rick Warren och Beth Moore, skulle hans anhängare gå upp i limningen.
Om en bror kritiserar Ronnie Floyd för att prata vid ark-kätterska, Mike Bickle, Heliga Andes hädande International House of Prayer (IHOP), skulle han sannolikt bli överöst med ”skuld genom associering” från de som försvarar honom.
Om en syster kritiserar Ravi Zacharias för att hålla trosrörelsens pastorska och "andliga mamma", Joyce Meyer i hand, eller Välståndsevangeliets Tycoon, Christine Caine, skulle hon tystas med samma löjliga argument.Är detta argument bibliskt?I amerikansk lag finns ett brott som heter "association". Den här termen definieras av YourDictionary.com som "en som medvetet hjälper en lagbrytare vid brottsutövning men inte faktiskt deltar i själva brottet. "Att i rättssalen hävda, att det inte är "skuld genom förening" skulle inte hålla fem minuter En viss mordutredare, när han fick frågan, om detta skulle vara ett bra försvar, om det gjordes av sagda persons advokat, sa att det inte skulle få någon fri, snarare skulle personen bli utskrattad i rättssalen.Tack och lov att modern evangelisk urskiljning inte skapat USA: s lag, annars skulle det få folk frikända. Du förstår, genom att locka en folkmassa till en kättare, genom att dela scen med dem eller ge dem en predikstol att tala ifrån, hjälper man kättare med spridningen av sitt kätteri, även om man inte själv deltar i kätteriet. Så om kätteri var ett rättsligt brott (det här är hypotetisk, jag är inte en teokratist), då kommer dessa människor som samarbetar med dem att bli anklagade för ”Skyldig till kätteri genom Association”.Så att säga att någon inte gör fel när de samarbeta med kätterska förkunnare och inte gör sig "skyldiga genom samarbete" är lika fel som att säga att den som kör flyktbilen åt en mördare/bankrånare är utan skuld. Skuld genom förening kan bättre definieras som, att någon som personligen råkar känna en kättare, och blir märkt som kättare utan någon annan anledning, än att de känner den personen.Stöds detta argument av Skriften?
Javisst!.
2 John 2:10-11 lägger tydligt ut det här."Om någon kommer till dig med en annan lära, ta inte emot honom i ditt hus och ge honom ingen hälsning, för den som hälsar honom, deltar i dennes ogudaktiga verk."Romarbrevet 16:17 uppmanar på samma sätt att vi undviker falska lärare, vilket innebär att; inte främjar deras böcker eller tala på deras konferenser."Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som förorsakar delningar och skapar hinder i strid med den doktrin som du har fått, undvik dem".Så det framgår av Skriften att vi inte har rätt att samarbeta med kättare eller ge dem någon trovärdighet om vi är sunda, för att vi inte ska delta i deras ogudaktiga verk. Att göra det skulle vara att bryta mot det tydliga budskapet i Skriften, och det är definitivt giltigt att delge sin oro över alla som bryter mot detta kommando.https://learningthepath.weebly.com/blog-archive/guilty-by-association-or-accessory-to-heresy

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...