torsdag 23 maj 2019

Vad är Hypernåd ?Vad är hypernåd/över-nåd?Begreppet hyper-nåd har använts för att beskriva en ny våg av undervisning som betonar Guds nåd, till uteslutande av andra viktiga läror, såsom ånger och bekännelse av synd. Hyper-nåds lärare hävdar att all synd, förfluten, nutida och framtida redan har förlåtits, så det finns ingen anledning för en troende att någonsin bekänna det. Hyper-nåds undervisningen säger, att när Gud ser på oss, ser han bara ett heligt och rättfärdigt folk. Slutsatsen av hyper-nåds undervisningen är att vi inte är bundna av Jesu lärorprecis som vi inte är under lagen. Att de troende inte är ansvariga för sin synd, och att alla som inte håller med, är fariseiska laglydiga personer. Kort sagt, hyper-nåds lärare "förvränger vår Guds nåd till en licens för odödlighet" (Jude 1: 4) och flirta med antinomianismen.(= den teologiska doktrinen att genom tro och Guds nåd är en kristen befriad från alla lagar, inklusive kulturens moraliska normer)


Jesu ord till de sju kyrkorna i Uppenbarelseboken motsätter sig starkt tanken att kristna aldrig behöver ångra sig. Till kyrkan i Efesus sa Jesus: "Tänk på hur långt du har fallit! ”Omvänd dig och gör de saker du gjorde först. Om du inte ångrar sig, kommer jag till dig och tar bort din lampa från sin plats Upp 2: 4.” Jesus beklagar fem av de sju kyrkorna och kräver omvändelse av dem Upp 2: 4, 6, 20, 3: 3, 15-19. Till skillnad från att de troende inte har något ansvar för sin synd, måste de svara inför Jesus för sin olydnad, se också 2 Kor 5:10.


Predikanter av hypernåd-doktrinen avräknar Gamla testamentet och de tio budorden som irrelevanta för ny-testamentliga troende. De lär även ut att de ord Jesus talade före uppståndelsen är en del av det gamla förbundet och kan inte längre tillämpas på pånyttfödda troende. Men är det sant?


I Markus 13:31 sade Jesus: "Himmel och jord ska förgås, men mina ord kommer aldrig förgås." Innan Jesus steg upp till himmelen lovade han att Fadern skulle skicka den Helige Ande som ska "lära dig alla saker och kommer att påminna dig om allt jag har sagt till dig Joh 14:26.” Om Jesu ord inte längre gäller för troende, varför skulle vi behöva påminnas om dem?


Hypernåd undervisning är ett bra exempel på hur man blandar sanning med fel. En betoning på Guds nåds skönhet och kraft är bra, men vissa lärare försummar vad Paulus kallade "Guds hela råd" Apg 20:27. Det är till exempel sant att kristna har blivit förlåtna av Gud. Men det betyder inte att vi aldrig måste bekänna vår synd. Jakob 5:16 säger: "Bekänn dina synder för varandra och be för varandra så att ni kan bli botade." Om vi ska bekänna våra synder för varandra, varför skulle vi inte behöva bekänna dem till Gud, eftersom alla Synd är i slutänden en synd mot Gud Ps 51: 4?


1 John 1: 9 ges också tydliga instruktioner till de troende om att erkänna synden. Det börjar med ordet om: "Om vi bekänner vår synd, är han trogen och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." Detta är en orsak / verkan uttalande som innebär att vi inte kan få det andra utan det första. Som Guds blodköpta barn fortsätter vi inte att bekänna vår synd för att bli frälst från helvetet. Vi bekänner och ångrar oss för att återupprätta ett intimt förhållande med vår Fader. Vi är "generellt sett rättfärdiga" men "praktiskt taget syndiga".


Beräknar vi detta argument, förnekar hypernåds predikanter att Johannes brev skrevs till troende. Men 1 Joh 2: 1 börjar med detta: "Mina kära barn, jag skriver detta till dig så att du inte kommer att synda. Men om någon syndar, har vi en förespråkare inför Fadern, Jesus Kristus, den Rättfärdige." Johannes skriver tydligt till de troende vad han personligen visste. Han indikerar att hans troende vänner verkligen kan synda, och att när de gör det måste de bekänna det.


Hypernåds predikanter hävdar också att den Helige Ande aldrig kommer att döma kristna för deras synd. Äldre kristna bör genast känna igen denna felaktighet. Varje Kristi lärjunge har känt Heliga Andes överväldigande övertygelse när han eller hon har syndat. Jesus kallar den Helige Ande "Sanningen Ande" Joh 15:26. Definitionen av sanningen, betyder att man inte tolererar något som är falskt. När Sanningens Ande är i den troendes hjärta 1 Kor 6:19, så övertygar han oss om allt som inte är sanning.Sammanfattningsvis är mycket av vad hypernåds predikanterna lär ut giltigt. Vi är verkligen frälsta av nåd, inte våra gärningar Ef 2: 8-9. Och Guds nåd är underbar, stor och fri 1 Tim 1:14. Men hög hypernåds undervisningen är inte i proportion till resten av Skriften. Varje gång en doktrin betonas för att utesluta resten, hamnar vi i fel eftersom vi misslyckas med att " hantera ordet korrekt" 2 Tim 2:15.


Jesus var full av både "nåd och sanning"Joh 1:14. De två är i en känslig balans, och ett tipp åt endera sidan kan resultera i ett falskt evangelium. Vi måste alltid jämföra all ny undervisning med "Guds hela råd" och lära oss att bortse från allt som är en del av sannheten 1 Joh 4: 1.

 https://www.gotquestions.org/hyper-grace.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...