fredag 24 maj 2019

Krislams Bedrägeri

Krislams bedrägeri
av Eric Barger

De tio största bedrägerierna inom krislam:

1. Vi tillber båda samma Gud
2. Det är ok för kristna att använda namnet Allah.
3. Muslimer och kristna har samma Jesus.
4. Abrahams Gud var Allah.
5. Jesus kallade sin fader Allah.
6. Lärjungarna kallade Gud Allah.
7. Lärjungarna var muslimer, inte kristna.
8. Kristna bör acceptera Mohammed.
9. Kristna bör acceptera Koranen.
10. Jesus var bara en man, Han var inte Gud.Krislam, vars syfte är att förena islam och kristendom till en harmonisk, syntetiserad religion, blir snabbt en samlingspunkt i en del amerikanska kyrkliga kretsar. Under ledning av något som kallas "Faith Shared = delad tro", två organisationer, ”Interfaith Alliance = bland-tro alliansen” och ”Human Rights First = mänskliga rättigheter först”, anordnade en händelse som löst kallades "Chrislam Sunday = krislam söndag" den 26 juni 2011. Det firades av ett dussintals kyrkor över landet med gemensamma kristna-muslimska gudstjänster som hölls i olika Metodist, Episkopal, Presbyterian, Kristi Kyrka, Unitarian Universalist, Katolska, Lutherska, Congregational, Baptist och andra samfunds-tillhörigheter och grupper. (Notera att detta går tillbaka till 2011 i USA, I Afrika där det startade går det tillbaka till 1980-talet, och här i Sverige har det börjat dyka upp först på senare år. Som med allting så hämtar vi idéerna någon annan stans ifrån.)
Notera att vi inte känner till några moskéer som använts/ används för en Krislam-gudstjänst. (samma sak gäller här i Sverige också) Faktum är att ingen imam kommer ta med en bibel till moskén och föreslå att vår Gud är deras gud. För det muslimska prästerskapet är den enda godtagbara överenskommelsen att båda religionerna på något sätt är lika, är om man presenterar den uppfattade bilden av en vänligare, mildare, politiskt korrekt islam, och om det kan tjäna islam på något sätt. Det är inte märkligt att muslimska ledare stödjer Krislam söndag, och/ eller hävdar att båda religionerna är lika, eller deltar i en dialog-charad som blivit understödd av ”Yale Divinity School = Yale´s gudomlighets skola” och olika dumma kristna under de senaste fyra åren. Den muslimska praktiseringen av att bedra den otrogna (vilket är alla utanför islam) vet inga gränser. Detta kallas "Kitman" och "Taqiyya". Kitman eller halva sanningar är menade att vilseleda en otrogen/ de otrogna, och Taqiyya är ett fullständig bedrägeri av de otrogna, detta är acceptabel taktik - så länge som islam är vinnaren i slutändan.Krislam Faktakontroll:

Även om krislams anhängare korrekt säger att både islam och kristendom har rötter från Abraham och att båda religionerna lär ut moral, etik och monoteism, så faller likheterna isär snabbt genom en noggrann undersökning av antingen Bibeln eller Koranen. En undersökning av de båda religionernas gudar som tillbeds bringar omedelbart upp frågan hur någon tänkande, bibliskt-sinnad kristen kunnat fastställa krislams högsta påbud - att vi alla tillber samma Gud.

När jag avslutar min direktsända undervisning -seminarium på krislam idag, listar jag dessa fakta, som jag spenderat större delen av den föregående timmen att dokumentera.
* Allah är inte Jehova
* Islams Jesus är inte Bibelns Jesus
* Bibeln harmoniserar INTE med Koranen
* Frälsning genom tro är INTE tillgänglig genom islam
* Krislam är varken kristen eller muslimsk
* Rörelser som dessa vinner bara mark eftersom kristna antingen inte kan sina biblar, eller för att de inte vill motstå kätteri av rädsla för att bli gjorda till åtlöje, märkta som politiskt icke korrekta, hat-krängare eller småaktiga och trångsynta.I takt med att fler bibeltroende i väst blir medvetna om krislam vaknar vi upp angående att några av dem som vi har accepterat som våra ledare har varit upptagna att formulera och sälja ett annat evangelium och göra allianser på bekostnad av Bibeln, vår Kristus och vår Gud. Ikväll, när jag forskade angående den här artikeln, snubblade jag över någon som jag inte kände till, en författare och forskare vid namn Bill Muehlenberg. 

Muehlenberg, från "CultureWatch = kultur väktarna", är en stark motståndare till krislam och i ett blogginlägg "krislam: Tio skäl att säga" Nej ", listar han många av samma skäl för att avvisa krislam som jag gör. Ett av dem är att när helst kristna kommer in i dialoger som dessa är det alltid på bekostnad av gudomlig och absolut sanning. Muehlenberg säger,

"Det här försöket med bland-tros-dialog kompromissar helt enkelt det kristna evangeliet. Det vattnar ner det så mycket att det inte finns något kvar att känna igen. När kristendomens kärnan borras i sank eller förminskas, helt enkelt för att" komma över "eller" minska spänningar " "då är det en kontraproduktiv insats."
Han har helt rätt!Det är inte chockerande att roten till krislam accepteras bland liberaler, socialister, en-världare, ”Emergents = Framväxande”, och andra som verkar vara kristna endast till namnet. När Robert Schuller, Jim Wallis och Brian McLaren lade sina namn till listan över dem som skrev "Kärleksfull Gud och granne tillsammans: En kristens svar på ett gemensamt ord mellan oss och dig" (Yale Divinity School =Yale´s gudomliga skola 2008-muslimsk-kristna dialoginitiativet 2008 ), så blev få överraskade. Det är emellertid mystiskt att ens tanken om att islams Allah är Jahve Gud med ett annat namn, ens har kunnat hitta in och fått slå rot i evangeliska cirklar.När män som Bill Hybels of Willow Creek, NAE: s president, Leith Anderson och Fuller Seminariets chef Richard Mouw, undertecknade Yale-dokumentet, började väl informerade bibliskt troende, som förstod konsekvenserna, att tala ut. En annan som skrev under var Rick Warren, som under de senaste dagarna starkt har förnekat någon anpassning till krislam-rörelsen; men fundersamt nog finns hans namn fortfarande kvar på Yale-pappret. Warren kanske inte är redo att delta i gemensamma tjänster med muslimer men som en av de som ursprungligen undertecknade Yale -dokumentet angav han för över tre år sedan att han var överens med den grundläggande förutsättningen att "älska Gud och grannar tillsammans" - att de två religionerna tjänar samma Gud – kärnpunkten i krislam.

Islam avvisar både Kristi gudumlighet (Sura 5:17) och hans död på korset (Sura 4:157-158). Vad finns det då att diskutera? Fortfarande inte övertygad? Ett av krislams bästa tillbakavisande kommer direkt från själva Koranen.


"O människor i denna bok! Begå inga överdrifter i din religion: Säg heller inget annat om Allah än sanningen. Kristus Jesus, Maria´s son, var (inte mer än) en Allahs apostel och de ord, som Han skänkte Maria, och den ande som gick ut ifrån honom: så tro på Allah och hans apostlar. Säg inte "Treenighet": avstå: det kommer vara bättre för dig. för Allah är en Allah. Ära till honom (högt ärad är han) han står över, att ha en son. Till honom hör allt i himlarna och på jorden "(Sura 4:171,).
Hur mycket tydligare kan det bli? Det finns ingen andlig grund för denna dialog. Det finns ingen gemensam grund. Deras Allah hade ingen son. Deras gud är inte vår Gud! Om de otaliga förmaningar som vi blivit givna i Bibeln inte är tillräckligt, låt denna passage från Koranen för alltid stå som en vägspärr i vägen för någon snuskig muslimsk mullah (= en muslimsk lärd i islamisk teologi och helig lag). eller en halkande kristen ledare som försöker jämställa Jahve med Muhammeds falska gud. Jag vet att vissa kommer att tro att jag är för svår eller kontraproduktiv. Bibelns troende har emellertid trolovat sig med evangeliet och inte till det som är politiskt korrekt. Uppriktigt sagt har jag ingen tid att visa respekt för en religion som har fördömt varje persons själ, som följt dessa demoniska läror de senaste 1300 åren. Hur märkligt är det inte, att i en tid när fler muslimer blir frälsta än någonsin tidigare i historien, har dessa idiotier av dumma amerikanska kristna tagit det på sig att försöka slå sig samman med islam. Oavsett om de helt ärligt ser det som ädelt, välgörande eller försonande, kommer detta deras misstag utan tvekan att kosta många själar och det får till stånd en ytterligare försvagad kyrka. Detta medans muslimer flyr till Jesu armar och avvisar islam, på platser där kostnaden för dem inte bara är deras familj, vänner och karriär utan även deras liv.Krislam: Tio skäl att säga nej
Av Bill Muehlenberg

Om Kristus är den som han hävdar sig vara, och om Han är det enda sättet att försonas med Gud, så kan vi förvänta oss att många bedrägerier och vilseförande läror kommer komma för att föra oss från Kristus och hans uppdrag. Självklart varnade Jesus oss om exakt det: många bedragare och falska Kristus skulle komma på scenen som leder människor på villovägar.

Således har kristendomen i två tusen år blivit utsatt för alla slags attacker och alla slags försök att undergräva det inifrån eller utifrån. Utmaningarna slutar aldrig, och nya tricks utnyttjas kontinuerligt för att göra den kristna tron ogiltig.


Ett av de nyare och mer lömska försöken är det som kallas Krislam. Som namnet antyder är detta en avsiktlig blandning av kristendom och islam. Medan vissa älskvärda kristna kanske tror att det här är en snygg idé, är det faktiskt dåliga nyheter. Faktum är att det här är tio anledningar till att ingen biblisk kristen till och med bör överväga att gå ner på denna väg.


1). Bibeln varnar upprepade gånger mot alla former av religiös synkretism och de faror som det innebär för Guds folk. Krislam är ren religiös synkretism. Oavsett hur mycket dess förespråkare kan fortsätta att behålla sina särdrag, när det väl kommer till kritan handlar det om att förminska sådana skillnader. Det är en lägst-gemensam nämnare där kristendomens unika karaktär är det som speciellt vattnas ur.


När en sådan religiös synkretism ägde rum i det gamla testamentet till exempel, gjorde Yahweh sitt missnöje kristallklar. Profeterna varnade faktiskt gång på gång mot sådan kompromiss och förvirring. Nya testamentet varnar också tydligt mot all sådan blandning av kristna och icke-kristna världsvyer.
2). Bibeln bekräftar ofta den demoniska grunden när det gäller avgudadyrkan i tron och inblandning av icke-kristna religioner. Passager som 5 Mos 32:16-17; Ps 106:34-41; Apg 26:17-18; 1 Kor 10:19-21; 1 Tess 1:9; 1 Tim 4:1; 1 Joh 4:1; Upp 9:20 klargör alla att dessa inte bara är falska religioner, utan system som undergrävs av bedragande andar som har för avsikt att leda Guds folk bort från den enda sanna Guden. Det här är inte något att leka med.

Ja, de retade honom genom sina främmande gudar, med styggelser förtörnade de honom. De offrade åt onda andar, skengudar, åt gudar som de förut icke kände, nya, som nyss hade kommit till, och som edra fäder ej fruktade för. 5 Mos 32:16-17
De förgjorde icke de folk om vilka HERREN hade givit dem befallning, utan beblandade sig med hedningarna och lärde sig deras gärningar. De tjänade deras avgudar, och dessa blevo dem till en snara. Och de offrade sina söner och döttrar till offer åt onda andar. Ja, de utgöto oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod och offrade dessa åt Kanaans avgudar; och landet vart ohelgat genom blodskulder. Så blevo de orena genom sina gärningar och betedde sig trolöst i sina verk. Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk, och hans arvedel blev honom en styggelse. Och han gav dem i hedningars hand, så att de som hatade dem fingo råda över dem Ps 106:34-41Och jag skall rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade. Apg 26:17-18

Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting, eller att en avgud är någonting? Nej, det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna. I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord 1 Kor 10:19-21


Ty själva förkunna de om oss, med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos eder, och huru I från avgudarna omvänden eder till Gud, till att tjäna den levande och sanne Guden, 1 Tess 1:9


Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror 1 Tim 4:1


Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen 1 Joh 4:1


Men de återstående människorna, de som icke hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde icke bättring; de vände sig icke ifrån belätena, som de hade gjort med egna händer, och upphörde icke att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä, som varken kunna se eller höra eller gå. Upp 9:20
3). Dessa är två helt oförenliga trossystem. Skillnaderna mellan kristendomen och islam överväger alla likheter. Själva centrumet av det kristna budskapet förnekas helt av muslimer. Kristendomen är Kristus och vad han gjorde på korset.

Kristendomen lär oss att Gud blev en man, levde bland oss och dog sedan på korset för våra synder och uppstod igen. Islam fördömer fullständigt tanken på att Jesus är Gud, eller till och med Guds son, och fördömer direkt tanken att han dog på korset och uppstod igen. När du sliter hjärtat ur det kristna budskapet på det här sättet, upphör kristendomen att existera.4). Sådant kompromissande med det kristna evangeliet förstör alla försök till en dialog mellan de båda trosinriktningarna. Det vattnar ner evangeliet så mycket att det inte finns något igenkännbart kvar. När kristendomens kärna styckas upp eller nedtonas helt enkelt för att "komma över" eller "minska spänningar", är det en kontraproduktiv insats.


De tidiga lärjungarna talade om – de njöt av - "korsets anstöt". De visste att deras kärnbudskap var stötande och en uteslutande, men det var ett budskap som de ändå var tvungna att predika. Bättre att förlora några vänner på vägen än att äventyra evangeliets sanning.5). Dessa försök till försoning och dialog är nästan alltid enkelriktad trafik. Medan kristna förväntas överge eller neutralisera sina hårda och exklusiva doktriner, gör muslimer sällan en liknande ansträngning att tona ner eller avstå från några av deras farliga och / eller kränkande övertygelser.


Varför i världen skulle någon kristen vara villig att spela ett sådant ensidigt spel, är mer än jag begriper. Varför ska vi ge upp alla våra viktiga övertygelser och praxis, medan andra sidan inte behöver prestera något liknande alls?6). Allt detta egentligen åstadkommer är att legitimera och upphöja islam ytterligare. Det är helt enkelt en annan strategi för att främja islam i väst och i processen förnedra kristendomen. Faktum är att muslimer är på uppdrag, och alla bra muslimer vill se alla västerlänningar skickade till Allah och få västern in under sharialagen.


Överlåtna muslimer är på uppdrag för att göra detta till en verklighet. De arbetar övertid i väst för att uppnå dessa mål. Men de flesta kristna sover vid ratten, okunniga om detta angrepp på sin tro och ovilliga att dela sin egen tro lika aktivt som muslimerna gör.7). Det finns ingen motsvarighet till detta i länder med muslimsk majoritet; även ett försök till detta skulle vara något man varken hört talas om eller ens drömt om. Kan du föreställa dig en kristen ledare som får komma in i en moské och förkunna gudomen och Kristi frälsande arbete?


Skulle en sådan uppsättning av blandad tro någonsin äga rum i centrala Mekka eller i en förort i Riyadh? Skulle en kristen pastor få lov att fritt förkunna kristendomens dygder i Iran eller Saudiarabien eller Syrien? Det betvivlar jag starkt.8). Faktum är att den här skeva strävan verkligen främjar ytterligare dimmighet. Kristna är redan andra klassens medborgare i muslimska länder, och det kommer i praktiken att göra dem suddiga i sina egna länder. Muslimer som är inställda på att invertera väst vet exakt hur allt detta spelar i deras händer.


Faktum är att de ser sådana ansträngningar - lätt uppslukade av otrogna kristna - som ytterligare tecken på västerländsk och kristen svaghet. De vet att trovärdiga kristna ser detta som ett tillfälle att vara vänner och uppnå fred, men muslimer ser det som ytterligare ett steg på vägen för att fullborda islamiskt underkuvande av de otrogna i väst.9). Vad kristna kyrkor desperat behöver göra är inte tillåta all denna felaktiga information av islamistiska propagandister, utan börja undervisa den kristna trons grunder. Detta kan vara den mest analfabetiska generationen av kristna teologiskt sett, som vi någonsin sett.


De flesta kristna är så svältfödda på sund biblisk undervisning att de bokstavligen är sittande ankor för all islamisk indoktrinering som förs in i deras kyrkor via olika kampanjer. De behöver istället lära sig kristendomens grundläggande doktriner, så att de kan urskilja och motstå detta och andra angrepp på sin tro.10). Om människor med olika trosuppfattningar vill diskutera frågor på informell basis är det inget fel med det. De kan göra det på många platser. Men en kristen kyrka borde aldrig användas för en sådan strävan. Den kristna kyrkan är, eller ska vara, den plats, där Guds folk är vaktade av herdar och tränas till att bli lärjungar.


Det är inte den plats där de bör/ska utsättas för falska läror och vilseledande motståndare till kristendomen. Ingen muslim skulle tillåta att detta skedde på sin egen hemmaplan och kristna måste visa sig lika försiktiga och urskiljande. Att låta vargar in i Guds hjord är ett recept på självmord, inte på religiös harmoni.

Många andra orsaker till varför kan ges till varför vi måste motstå, som pesten, alla försök till att implementera krislam. Det bidrar ingenting av värde för den kristna kyrkan och spridningen av det kristna evangeliet. Men det gör allt för att främja islam, demontera det fria väst och gör den kristna kyrkan ineffektiv.
http://archive.constantcontact.com/fs018/1102797716062/archive/1108912264806.html

Köp boken på engelska, länken under.

https://www.goodfight.org/product/the-deception-of-chrislam/http://www.ltradio.org/articles/?admin=linkto&link=280Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...