torsdag 23 maj 2019

Charles Taze Russell grundaren av Jehovas Vittnen

Den falska läraren: Charles Taze Russell
Tim Challies 23 Mars 2014

Bakgrund
För några veckor sedan jag satte igång en ny serie artiklar genom vilka jag hade för avsikt att skanna kyrkohistorien - från dess tidigaste dagar ända till den nuvarande tiden – för att undersöka några av kristendomens mest ökända falska lärare. Längs vägen kommer vi att besöka såna som Arius, Pelagius, Fosdick, och även några som du kan hitta på TV idag. Vi fortsätter denna morgon med en falsk lärare vars namn nästan glömts bort även om hans anhängare regelbundet knackar på din dörr. Han är Charles Taze Russell, grundaren av Jehovas vittnen.


Charles Taze Russell föddes den 16 februari 1852 i Allegheny, Pennsylvania , det andra av fem barn till Joseph och Ann Russell. Charles växte upp i ett fromt hem och hans föräldrar var respekterade medlemmar av den presbyterianska kyrkan. När han var ung, flyttade hans familj till Pittsburgh, där hans far kom att äga ett antal sybehörs butiker. I de tidiga tonåren blev Charles delägare i företaget och snart ägde de flera affärer på andra platser.Som pojke, hade Charles en hel del religiösa entusiasm och medans han fortfarande bara var en tonåring lämnade han sin Presbyterianska församling för att delta i en självstyrande församling. Som en form av evangelisation gick han ofta till offentliga platser och använda krita för att skriva ut bibelverser som rörde synd och fördömelse. Men, vid sextons års ålder, engagerade han sig i en debatt med en vän som ledde honom att ifrågasätta tillförlitligheten i Bibeln och den kristna trons giltighet. Han inledde en period av religiöst sökande och fuskade i många österländska religioner innan han bestämde sig för att också de var tomma och otillfredsställande.


När Charles var arton han mötte han Adventisternas förkunnelse och började regelbundet delta vid bibelstudium. Det dröjde inte länge innan han bestämde att han inte kunde förena ett evigt helvete med en barmhärtig Gud. Under de kommande två åren började han ifrågasätta många andra kristna historiska doktriner och blev övertygad om att de historiska trossatserna förrådde den sanna kristendomen. Vid samma tid antog han Adventisternas läror: att den sista tiden hade börjat 1799, att Kristus hade osynligt återvänt 1874 och krönts till Himmelens Konung, fyra år senare, att alla kristna som redan hade dött skulle återuppstå innan utgången av 1878 och att 1914 skulle markera slutet på en skördeperioden och inleda Harmageddon. Han sålde sina fem klädbutiker, en handling som genererade en skaplig summa pengar (dagens motsvarighet till flera miljoner dollar), och engagerad sitt liv åt att skriva, publicera, och finansiera spridningen av budskapet om Kristi nära förestående återkomst. Han gjorde detta först genom ett partnerskap med Nelson H. Barbour och hans Adventist periodiska ”Herald of the Morning = Morgonens härold”.


När 1878 kom och gick utan att någon av de förutspådda händelser var han tvungen att ompröva sina övertygelser och ta avstånd från några av sina Adventist kamrater, inklusiva såna som Barbour. Han grundade sin egen tidskrift som han gav titeln ”Sions Watch Tower = Sions vakttorn” och ”Herald of Christ Presence = Kristi närvaros härold”. Vid denna tid gifte han sig även med Maria Frances Ackley i en till synes celibat union som skulle pågå fram till 1897 innan det slutade i en bitter skilsmässa.


1881 grundade Russell Vakttornets Bibel och Traktat Samhället som växte till en väsentlig publicerings satsning, och det fanns snart nästan 16 miljoner av hans böcker och häften i tryck. Hans tjänst och hans möjligheter att predika växte exponentiellt och pastor Russell, som han blev känd som, hade snart efterföljare över hela norra och östra staterna. Han predikade och skrev ständigt, hans predikningar utgick i flera tusen tidningar runt om i världen, och han blev en av de mest kända predikanter i världen. Han flyttade så småningom huvudkontoret för Sällskapet Vakttornets samhälle till Brooklyn, New York, där det är än i dag.

Russell dog av cystit den 31 oktober 1916 i närheten av Pampa, TX, då han försökte att återvända till sitt hem i Brooklyn. Vid tiden för sin död hade hans skrifter hamnat bland de mest utdelade verken i världen. Vissa uppskattar att när han dog, var det bara Bibeln och den kinesiska almanackan som var mer i cirkulation än hans otaliga böcker och broschyr.


Falsk undervisning
Olikt så många andra falska lärare före och efter honom, gjorde Russell inget för att förlita sig på visioner eller andra extra-bibliska uppenbarelsen. Snarare om- och feltolkade han Bibeln. Medan han påstod sig vara en kristen och i själva verket, ”en kristen som var satt att återställa tron på Nya testamentet”, förnekade han många viktiga kristna läror inklusive sånt som evigt straff, treenigheten, Kristi gudom, och förekomsten av den Helige Ande.


Russell, liksom de flesta adventister , förnekade existensen av helvetet som en plats där de onda får möta Guds vrede. Han ansåg också att själen helt enkelt slutade existera efter döden.


Som med Arius århundraden före, höll han före att Jesus var en skapad varelse, faktiskt ärkeängeln Mikael i mänsklig form. Samtidigt som han undervisade att Jesus dog för mänsklighetens skull , lärde han också ut att Jesus uppstod endast andligt snarare än fysiskt. Han förnekade Jesu gudomlighet, och den Helige Andes existensen, och undervisa att anden inte är en person, utan helt enkelt ett namn givet för att uttrycka en viss manifestation av Guds kraft. Genom att förneka Jesu gudomlighet och förekomsten av den helige Ande, förnekade han treenigheten.


Anhängare och Moderna Åhörare
De som följde Russell under hans livstid angav sig själva som bibelforskare. Under åren som följde hans död, efterträdde Joseph Franklin Rutherford honom som ordförande i Sällskapet Vakttornet. Trots att många drar sig undan Bibelstudie rörelsen och trots de som fortsatte delas många gånger, höll Rutherfords anhängare kontroll över Sällskapet Vakttornet och omändrade officiellt sitt namn till Jehovas vittnen juli 1931.


Sällskapet Vakttornet är fortfarande den officiella religiösa kroppen av Jehovas vittnen. Även om både deras tro och struktur har utvecklats under det senaste århundradet, så fortsätter de tillstå att det är en Gud i en person, det finns ingen treenighet, att Jesus var Guds första skapade varelse, den Helige Ande är en opersonlig kraft, och det finns inget helvete. Samtidigt som Russell hedras bland Jehovas vittnen, hänvisar de inte till honom som sin grundare. Snarare menar de att Jesus är deras grundare medans Russell helt enkelt var en man som användes av Gud för att återställa trossatser som gått förlorade.
Idag finns det ca 8.000.000 Jehovas vittnen i världen.


Vad Bibeln säger
Bibeln undervisar tydligt, kraftfullt och upprepade gånger att helvetet är verklighet och att i helvetet utgjuts Guds vrede över de ogudaktiga som är vid medvetande, evigt straff.


Bibeln lär med samma kraft och tydlighet att Jesus är co-evig med Gud, inte skapad och på alla sätt helt gudomlig. Detta bevisas i en rad ställen i Nya testamentet. Bland dem är John 8:28, där Thomas utbrister till Jesus, "Min Herre och min Gud" Apg 07:59, där Stefanus ber till Jesus och Joh 10:30 där Jesus hävdar: "Jag och Fadern är ett." John 1 är en viktig text som Bibeln i Jehovas vittnen har ändrat till gör Jesus "en gud" snarare än "Gud".


Att den Helige Ande är en person snarare än en opersonlig kraft eller manifestation av Guds kraft intygas i många passager som hänvisar till treenighetens formel Fadern, Sonen och den helige Ande. En mängd verser talar två hans personlighet, inklusive Rom 8:11: "Om dens Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så ska Han som uppväckte Kristus Jesus från de döda också att ge liv åt era dödliga kroppar genom sin Ande som bor i er." Anden är en person som kan undervisa, sörjas, motstås, tala, hjälpa och så mycket mer.

https://www.challies.com/articles/the-false-teachers-charles-taze-russell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...