torsdag 23 maj 2019

Vad är Blötläggande Bön / Inre Bön ?

Snälla blötlägg dig inte!
av Amy  Spreeman 20 nov 2016 på Naomis Bibelbord

Kvinnor/män det finns en bön praktik, som vinner mark hos kristna, och vi behöver tala om det i kyrkan. Det kallas för blötläggande bön, och även om det kan låta som något kristna kan praktisera säkert, så är det inte alls säkert. Faktum är att blötläggande bön praktik innehåller andliga element som inte finns i skrifterna, och Guds ord varnar oss för att undvika dessa saker.

Vad är det?
Den blötläggande bönen är en av många kontemplativa bön praktiseringarna som man inte hittar i Bibeln. Det är konstruerat för att tömma ditt sinne, och det skapades av Toronto Airport.

Kristna Gemenskapen, numera känd som Fånga elden Toronto. Denna grupp gav också upphov till ”Toronto välsignelsen” och många andra abnorma praktiseringar som heligt skratt, låta som djur, vara drucken eller paralyserad i Anden.
I en artikel ”blötläggning: nyckeln till intimitet med Gud” skrev nyligen Gary Oates mer om den övernaturliga världen som vi kan uppleva, vilket är målet med blötläggande bön:


Under vår blötläggande tid, sätter vi oss själv i positionen för att motta intryck, småbitar, tysta viskningar, bilder, änglavisitationer, och övernaturliga uppenbarelser. Här är en liten del av en lista med vad man kan förvänta sig:
Drömmar
Visioner
Trans
Utomkroppsliga erfarenheter
Änglavisitationer
Bli förflyttad i Anden.
Att få uppleva den sanna intima levande Gudens närvaro, kommer radikalt förändra ditt liv. Människor beskriver Hans manifesterade närvaro på olika sätt. För en del är det värme, elektricitet, eller skakningar. För andra är det lätthet, frid eller gråt. Uppleva den manifesterade närvaron är inte målet, utan inkörsporten till den övernaturlig världen. Vi går in i andevärlden där vi kan se Honom, höra Hans röst, Promenera med Honom och bli styrkta av Honom.


Vinna mark!
Denna vecka gör en nyproducerad video sitt intåg och erbjuder en handledning i ”Hur du går till väga” en hjälp för kristna att komma in i trans tillstånd, för att kunna höra guds röst. Denna video var producerad och främjades av en av blötläggande böner´s största förespråkare, en man som heter Sid Roth. Herr Roth, vars tv program, ”Det är övernaturligt” som har befrämjats på hans egen webbsida sedan 2006 genom ”flera artiklar och videor” Här är hans senaste, som han laddade upp igår till sin tjänst´s YouTube kanal:
Blötlägg med Fadern / Julie Sanning / Det är övernaturligt med Sid Roth


https://www.youtube.com/watch?v=6kMX-5nWLfs 28.35 lång


Tillbaka i 2006, Rod tjänstesida innehöll den första av många artiklar och videos rubricerade; Blötlagd i Hans närvaro en ”Hur man – om blötläggande bön, av John Arnott, förste pastor i Toronto Airport Kristna Gemenskap, och värd i ”Fånga elden” tv programmet. Arnott förklarar varför du behöver lyssna till musik och ha en frivillig ”uppfångare” bakom dig, ifall du skulle falla över medans du frigör/nollställer ditt sinne.

Vi slutet på artikeln, uppmuntrar han sin vision:
Jag vill se hundratals fånga elden ”blötläggande bön center” startas runt Nord Amerika och världen. Detta är en möjlighet för de som hungrar efter floden och för mer av Herren´s närvaro, för att länka oss med och dra oss in i intim närhet med Gud. Vi offrar ett start paket så att du kan börja med det samma. Vi erbjuder också veckovis träningskurser i Toronto, där vi kan träna dig och be för överföring av den Helige Ande, så du kan sätta igång.


Överföring?
Är vi inte lovade den Helige Ande när vi omvänder oss, när han pånyttföder våra själar från död till liv?
Kvinnor (och män min anmärkning) Bibeln säger att vi ska undvika trolldom, mystik, spådom och liknande. Blötläggande bön, lyssnande bön, teofostikerna och andra mystiska övningar är del av ”kontemplativ bön” och ”kontemplativ andlighet”, och det kan inte hittas någonstans i Guds ord.


Vad säger Bibeln om bön?
Det ä rätt enkelt att tala med Gud, med Hans vilja i vår tanke /sinne 1 Joh 5:14.
En bibliskt böne- troende förstår redan att Guds närvaro redan är med henne/honom.
Ps 139:7, - Matt 28:20, - 1 Kor 6:19, - 1 Tess 4:8, - 2 Tim 1:14

http://naomistable.com/2016/11/20/please-dont-get-soaked/


Det är lätt att vi tänker, men detta det är USA det, men så är inte fallet, Linda Bergling har sin egen variant på blötläggande bön, den Inre bönen. Den består av tre delar Inre bönen för kroppen, inre bönen för själen och inre bönen för anden. Målet är att få kroppen, själen och anden att bli stilla och Gudstillvända för en fördjupad kontakt med Gud. Modellen hjälper dig tillsammans med den helige Ande att få en djupare kärleks-relation med Jesus.
Du kan göra övningen själv genom att gå igenom följande steg:


Inre bönen för kroppen
1. Börja med följande proklamation
Min kropp är ett tempel åt den helige Ande. Min kropp tillhör inte längre mig själv; den tillhör Herren. Min kropp är helig för Guds Ande bor i mig. Jag skall vara tacksam för min kropp och ta vara på den.
2. Sedan ber du i enlighet med Fil 1:20
3. Överlåt sedan kroppen i enlighet med Rom 12:1
6. Till sist talar du till din kropp enligt Jak 3:2, 1 Kor 9:27
7. Avsluta med denna bön i enlighet med Ps 141:3
8. Allra sist låter du din kropp uttrycka glädje till Gud.Inre bönen för själen
Med hjälp av inre bönen för själen fylls själen av Guds Ord och Guds Ande.
Du vänder din själ till Gud för att tanke, vilja och känsla ska beröras av Honom själv.
Träning för själen att förbli inför Ordet
1. Du börjar med att tack för bibelordet.
2. Läsning av bibelordet
3. Lyssna sedan in Gud och börja ta emot från honom.Inre bönen för anden
Inre bönen för anden är en träning för stillhet, vila och frid i anden. Övning är till för att medvetandegöra Jesu närvaro i anden. Målet är att vara helt stilla inför Gud.
1. Börja med bön i anden–du talar kärleksord, tungotal till Gud.
2. Sedan övergår dina ord och ditt tungotal till suckar.
3. Du betraktar Gud i anden.
4.Bli helt stillahttp://lindabergling.org/den-inre-bonen/
Söker man på inre bönen, så står det också klart att det finns speciella cd skivor att köpas till, både i vuxen och barnversion.
http://lindabergling.org/inre-bonen-skivor/

Ingenstans i Bibeln ser vi dessa steg för att be. Istället uppmanar oss Jesus att be så här,
I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss i dag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.' Matt 6:9-13
Inget rabblande tomma fraser om och om igen, ingen djupmeditation behövs, bara enkel bön.

För de som vill ha mer info se;
Jag rekommenderar INTE att ta del av Arkens eller Hälsolövets ”retreater”, vård program eller utbildningar. Snarare tvärt om – jag varnar för dess infiltrering och förmedling av Trosrörelsens villoläror och obibliska själavårdskoncept. Janne och Elvor Ohlin

http://elvorochjanne.se/old-web/laror-debatter/sverige/Karin_1_3_2017/12_seminarium.pdf

Österländska andliga metoder på Arkens bibelskola

http://bibelfokus.se/mindfulness_arken

Flödesbön på Arken

http://bibelfokus.se/qa/q20

Fri från Arkens bibelskola!

Inre bönen

När jag i efterhand ser tillbaka på min tid på Arken, kan jag se att det var mycket som lärdes ut där som egentligen inte har några bibelstöd alls. Bland annat så lär Linda Bergling ut en form av bön som hon kallar ”Inre bönen”. Linda säger sig ha fått den här bönen direkt från Jesus. I utförandet av Inre bönen är tanken att man ska överlämna hela sitt jag till Gud och att han ska få komma och vidröra en och hela en. Bönen har tre olika delar och innefattar överlämnandet av kroppen, själen och anden till Gud. Redan här kan vi se att det är något galet med denna bön eftersom Linda väljer att dela upp människan så som man gör inom gnosticismen. Man börjar med att gå igenom hela kroppen och tanken är då att man överlämnar de kroppsdelar och organ som behöver helande och lägger dem på Guds altare. Den här delen i Lindas bön har stora likheter med meditationsformer inom mindfulness där tanken är att du ska bli medveten om vad du upplever i alla dina kroppsdelar. Som stöd för Inre bönen använder sig Linda av bibelordet från Rom 12:1 där det står att vi ska överlämna våra kroppar som ett levande offer till Herren. I denna episod av den Inre bönen är det meningen att man ska be om förlåtelse till sin kropp om man på något sätt har talat illa om den eller behandlat den illa. Det är mycket märkligt att vi uppmanas att be vår kropp och inte Gud om förlåtelse för att vi har syndat.

Efter att man har överlämnat kroppen ska man gå vidare till själen där det handlar om att överlämna sina tankar, sin vilja och känslor m.m. till Gud. Till slut ska man överlämna sin ande till Herren, och här kommer något märkligt för då menar Linda att man inte ska försöka föreställa sig en bild av Jesus utan att den Helige Ande ska komma och visa oss en bild av Herren. Jag är ytterst tveksam till att vi ska få se bilder av Jesus oavsett om det är vi själva eller någon annan som framställer dem. Att se en uppenbarelse av Jesus tror jag är någonting som är ytterst ovanligt och som vi ska vara mycket försiktiga att söka efter.

I dagens församlingar är det inte ovanligt att sådana här typer av böner får ersätta den ”vanliga” enkla bönen till Herren. Österländska meditationsformer etablerar sig allt mer och mer i våra kyrkor och man börjar söka sig allt mer i sitt inre för att finna en gudomlighet. Låt oss varnas av Jesu ord i Matt 24: 26 
Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen så tro det inte.

Låt oss därför sluta upp med dessa orena böneformer och istället be som människor gjort i alla tider, dvs. enkla böner till Herren från våra hjärtan. Herren säger att han vill att vi ska be i sanning och att han redan vet vad som ligger på våra hjärtan innan vi bett honom om något, vi behöver inte ta hjälp av andra religioner för att be till vår Herre!

Ytterligare några steg närmare New Age

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...