lördag 25 maj 2019

Binda och Lösa vad menade Jesus ?


Vad menade Jesus med binda och lösa?Introduktion

I Matteus 18:18 sade Jesus: "Vad du än binder på jorden kommer att vara bunden i himlen, och allt du löser på jorden kommer att lösas i himlen." Vissa människor hävdar idag att Jesus sa, att vi har makt att "binda" djävulen och hans demoner. Andra hävdar att han talade om "binda" sjukdom och fattigdom och "lösa ut" hälsa och rikedom.Binda och lösa - kontext!

Som alltid, låt oss gå till Regel # 1 och titta på sammanhanget. När Jesus talade om att binda och lösa i sammanhang pratade han inte alls om demoner. Tänk på det. Menade Jesus verkligen att vi har makt att lösa demoner och att binda dem? Självklart inte.Bindande och lösa - kyrkans ordning?

Inte heller menade Jesus att vi kan lösa rikedom och hälsa eller binda fattigdom och sjukdom. I sammanhanget talade Jesus tydligt om kyrkans ordning. De medlemmar i kyrkan som syndar och ångrar sig ska "lösas" eller med andra ord återställas till gemenskap, medan de som inte ångrar och omvänder sig skall vara "bundna" eller avlägsnas från gemenskap (Matt 18: 15-17). Sjukdom, fattigdom och demoner är helt främmande för sammanhanget.Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder. Men om han icke lyssnar till dig, så tag med dig ännu en eller två, för att 'var sak må avgöras efter två eller tre vittnens utsago'. Lyssnar han icke till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han ej heller till församlingen, så vare han för dig såsom en hedning och en publikan. Sannerligen säger jag eder: Allt vad I binden på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad I lösen på jorden, det skall vara löst i himmelen.Binda och lösa - Ingen myndighet att binda demoner!
Men, du kanske frågar, finns det kanske någon annan biblisk grund för att binda sjukdom, fattigdom eller demoner? Svaret här igen är ett rungande och mycket tydligt nej. Nu finns det tydligt bibliska principer som främjar god hälsa och materiell framgång. Till exempel kan du hitta många av dem i Språkkunskaper och det finns saker vi kan göra för att skydda oss från saker som demonisk inblandning och förtryck. Till exempel kan vi komma tillbaka till grunderna - vi kan be och meditera på Guds Ord och vi kan motstå den onda frestelsen. Men klart är vi som människor inte är auktoriserade någonstans i Skriften att binda demoner. Inte heller har vi makt att förvandla vår hälsa och välstånd genom enbart bekännelseSammanfattning

Även om vi i stor utsträckning kan påverka vår fysiska och materiella välbefinnande genom saker som försiktighet, planering och rätt förvaltarskap, är vi i slutändan beroende av Guds suveränitet i alla aspekter av våra liv. Faktum är att Guds suveränitet är en övergripande princip i Skriften. När det gäller "bindande och lösande", låt mig uppmana kristna överallt att lösa sig från ett allvarligt missförstånd om Matteus sammanhang. 18:18. Omvänt borde de binda sig till Skriftens tydliga undervisning. Som alltid, när du tolkar Bibeln, kom ihåg - kontext - sammanhang - sammanhang. Om "bindande och lösande", det är CRI´s åsikt. Jag är Hank Hanegraaff.

Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder. Men om han icke lyssnar till dig, så tag med dig ännu en eller två, för att 'var sak må avgöras efter två eller tre vittnens utsago'. Lyssnar han icke till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han ej heller till församlingen, så vare han för dig såsom en hedning och en publikan. Sannerligen säger jag eder: Allt vad I binden på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad I lösen på jorden, det skall vara löst i himmelen. Matt 18:15-18

http://www.equip.org/perspectives/binding-and-loosing-what-did-jesus-mean/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...