tisdag 28 maj 2019

Jehovas Vittnens tro mot kallsisk kristen


Jehovas Vittnens tro jämförd med kristendom
av
Rich Deem

med korrigeringar/ förenklingar av översättaren Ingemo Jonsäll och tillägg av Jon-Are Pedersen.Jehovas Vittnens tro
Klassisk Kristendom
Lika, olika, bibelverser
1
Bibeln är Guds ord, och det är sanning.
Bibeln är Guds ord och det är sanning.


lika
2
Bibeln är mer tillförlitlig än
traditioner.
Bibeln är mer tillförlitlig än traditioner.


lika
3


Guds namn är Jehovah
Bibeln säger Guds namn är Jawhe YHVH יהוה : Uttalet Jehova instiftades av kristna lärde på 1300-talet, de satte ihop Jahve יהוה och Adonai אדזנאיי


olika
4
Kristus är Guds son och
underlägsen Fadern.


Kristus är Gud. Han tog människoform för att komma till jorden.
Joh 1:1,
1Tim3:16
5
Kristus var den första av
Guds skapelser.


Kristus är evig, precis som
Gud, och blev inte skapad till det.
Jes 9:6,
Joh 1:1,
Hebr 13:8
6
Kristus dog på en påle, inte
ett kors.
Kristus dog på ett kors.


Joh 20:25,
Matt27:37,27
7
Kristi mänskliga liv betalades som lösen för lydande människor.
Kristi liv betalades som lösen för syndare.
Matt 9:13
1 Tim1:15
8
Kristi enda offer var tillräckligt
Kristi enda offer var tillräckligt
lika
9
Kristus uppstod från döden som en odödlig andevarelse.


Kristus uppväcktes från det döda till kroppen.


Luk 24:39
Joh 2:21, 20:27
10
Kristi närvaro är i anden.


Kristus bor i de troende.
Matt 28:20
Joh 14.23
11
Kungariken under Kristus
kommer regera jorden i
rättfärdighet och fred.
Kristus kommer regera i
tusenårsriket på jorden i
rättfärdighet och fred.
Upp 5:12, 20:6


12.
Kungariket bringar ett tillstånd av idealiskt leverne på jorden.
Nya himlens jord kommer bringa in ett idealiskt tillstånd för Guds folk.
Upp 21:1-5
Jes 66:22
13
Jorden kommer aldrig bli förstörd eller avbefolkad
Gud kommer skapa en ny himmel och en ny jord, och nya fysiska lagar. Guds folk kommer flyttas bort ifrån jorden.
Matt 24:31
Mark 13:27
1 Tess 4:16-17
14
Gud kommer förstöra det nuvarande systemet i slaget vid Har-Mageddon.
De ogudaktiga kommer för evigt bli bestraffade.
1 Kor 15:24
Upp 19:15-16
15
De ogudaktiga kommer att för evigt bli förstörda/ dödade. (Annihilation lläran)
De ogudaktiga kommer för evigt bli bestraffade.


Dan 12:1
Matt 25.46
Mark 3:29
16
De människor som Gud godkänner kommer få evigt liv.
De människor som bekänner Jesus som Herre och Frälsare kommer få evigt liv.
Matt 19:29
Joh 3:14-16
17
Det finns bara en väg till livet.
Jesus Kristus är enda vägen till livet.
Joh 14:6
Apg 4:12, 15:11
18
Vi befinner oss nu i ”Ändens tid”.
Vi befinner oss nu i ”Ändens tid”. (Ingen vet dag eller stund)
Matt24:36
Mark 13:32
Joh 7:27
19
Mänsklig död beror på att Adam syndade.


Både andlig, fysisk död beror på att Adam syndade.
1 Mos 2:17
1 Kor 15:22
20
Den mänskliga själen upphör existera vid döden. (läran om Soul-sleep = själs-sömn)
Människans ande går för att vara hos Gud när vi dör.
Pred 3:21, 12:7
21
Helvetet ärmännisko-släktets gemensamma grav.
Innan Kristus hamnade alla i Hades, efter Kristus endast icke troende.
Ps 9:17
Matt 23:33
22
Dödens hopp är uppståndelse.


Hoppet ligger i uppståndelsen. Vi är döda med Kristus, och byter bara adress.
Joh 5:29
Apg 24:15
23
Adams död ska upphöra.
Adams död ska upphöra.
1 Kor 15:22
24
Bara en liten skara på 144 00 hamnar i himlen för att regera med Kristus.

Alla människor som bekänner Jesus som sin Herre och Frälsare kommer vara hos honom i evigheten. De 144 000 är judiska män som inte varit med någon kvinna, som blir halshuggna för sin tro.
Rom 6:8
2 Kor 13:4
2 Tim 2:11-12

25
De 144 000 är födda på nytt som andliga Guds söner.
Alla som bekänner Kristus som Herre och Frälsare ar födda på nytt
Joh 3:3, 3.3-7
26
Nytt förbund med det andliga Jerusalem.

Nytt förbund med alla de som bekänner Kristus som Herre och Frälsare. (Nytt förbund med Kristus, Ps. 89:21-38)


Jer 31:31-33
Hebr 10:16-19
Hebr 9:14-15
27
Kristi församling är byggd på honom själv.
Kristi församling är byggd på honom själv, inte en religion.
lika
28
Böner ska bes direkt till Fadern genom Kristus.
Böner ska bes till Fadern genom Kristus.

Lika
Matt 6:9,
Apg 7:59,
Rom 8:14
29
Avbilder ska inte användas i tillbedjan.
Avbilder ska inte användas i tillbedjan.
lika
30
Spiritism måste undvikas.
Spiritism måste undvikas
lika
31
Satan är denna världens osynliga härskare.


Satan kan endast regera de som tillåter honom att göra det, eller de som är okunniga om det.
Ps 109:4-6
1 Kor 7:5
32
En kristen ska inte göra sig delaktig i andras trossamfund.
Enighet ska ske mellan sanna Kristi efterföljare, inte med de som har andra saker inblandat i sin tro.
Ps 133:1
Ef 4:3-5, 4:11-13
33
En kristen ska leva avskilt från värden. (JV menar att inte ha någon gemenskap med människor som inte är JV)
En kristen ska leva avskilt från världen. (Guds ord menar att avskiljas från världens väsende och inte leva som hedningarna gör.)
Nästan lika
34
Alla mänskliga lagar som inte går emot Guds lag ska åtlydas.


Alla mänskliga lagar som inte går emot Guds lag ska åtlydas.


lika
35
Ta emot blodtransfusion eller blod som inmundigas är emot Guds lag.
Bibeln säger inget om blodtransfusioner, men den säger att vi inte ska äta blodmat.
Apg 15:20, 29
Apg 21:25
36
Bibelns lagar angående moral, måste åtlydas.


Bibelns lagar angående moral, måste åtlydas. Men vi har alla syndat, och när vi faller, så får vi omvända oss.
Rom 3:23
1 Joh 1:10
37
Hålla sabbaten var enkom för judar och upphörde i och med den Mosaiska lagens slut.

Alla lagar gavs till judarna och upphörde i och med den Mosaiska lagens slut. Vi lever under nåden, inte lagen. Samtidigt säger Jesus att om vi älskar honom, så lyder vi honom. Lagen är skriven på våra hjärtan.
Joh 14:15-17, 23
Rom 6:14
Gal 3:13
1 Kor 6:12
38
Ett prästerskap högre rankade och speciella titlar är felaktiga.
I NT finns titlar som apostel, profet, evangelist, herde och lärare.
Rom 13:6-7
1 Tim 3:1, 10
39
Människan utvecklades inte, utan skapades.
Människan utvecklades inte, utan skapades.
lika
40
Kristus satte ett exempel som måste efterföljas, när vi tjänar Gud.
Kristus satte ett exempel som vi försöker följa, när vi tjänar Gud.
Rom 7:15, 18
41
Dop genom total nedsänkning symboliserar hängivenhet.

Dopet genom tota nedsänkning symboliserar döden för vår gamla natur och uppståndelse med Kristus, till Jesu lärjunge. Dopet i Helig Ande följer på det.
Apg 1:5, 11:!6
1 Kor 12:13
42
Kristna måste vittna om sin tro offentligt och dela skriftens sanningar.
Kristna måste stå upp för Jesus Kristus och dela evangeliet när tillfälle ges..
Rom 1:16, 15:9
1 Kor 1:17
43
Kristus är ärkeängeln Mikael.
Kristus är Guds son.
Hebr 1:13
44
Två klasser av troende, endast ”Johannes” klassen kommer ärva Guds rike.
Alla troende är lika i Guds ögon.
1 Kor 12:13
Gal 3:28
45
Det största namnet är Jehovah.
Det största namnet är Jesus Kristus
Ef 1:20-22,
Fil 2:9
46
Födelsedagar och heldagar
ska inte hållas.
Allt är lovligt, men allt är inte nyttigt. Inga förbud mot detta finns i Bibeln.
Rom 14:5-6
47
Människan har ingen ande.
Människan har ande.
Pred 3:21
48
Vi ska tillbe endast Jehova.
Vi ska tillbe Fader, Son och
Helig Ande.
Hebr 1:6
Upp 5:13
49
Jesu återkomst skedde osynligt 1914 och hans kungarike etablerades då i himlen.
Jesus kommer komma tillbaka till jorden väl synligt för alla, och sedan upprätta sitt rike på jorden under 1000 år.
Matt 24:30
Upp 1:7


http://www.godandscience.org/cults/jwdiff.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...