torsdag 23 maj 2019

Om 7 bergsmandatet och herravälde teologiVärden för programmet Brannon House = B.
videoklipp;
Wyatt = W.
- Lou Engle = L.
James och Shirley Dobson = J. och S.

B.
Låt oss börja med nästa punkt; Var är dominion teologi? Det är att vi ska föra in Guds rike på jorden. Det finns många evangeliska som köper denna idé idag, bland andra kungariket nu, trosrörelsen TR, nya apostoliska reformationen NAR, alla tillhör inte NAR. Det finns många som skulle avsäga sig NAR eller TR med flera som kätterska, som ändå köper detta. Denna lära bringar folk samman som annars kan hålla dem ifrån varandra, för att de inte delar varandras teologiska åsikter, men de kan förenas över idén att vi ska ta herravälde över kulturen, nationen, och etablera Guds rike på jorden och då ska Han komma och regera på jorden. Låt mig visa dig ett videoklipp, detta är av en man som heter Wyatt, och vad han än är så är han en falsk profet. Wyatt talar i Rick Joyners kyrka "Morningstar ministries = morgonstjärnans ämbetstjänst". Lyssna på när Wyatt beskriver dominion teologi;

W.
När Jesus kommer tillbaka, så kommer inte huvudet från himlen komma tillbaka och vila på en kropp som har ett spädbarns mogenhet. Han kommer inte komma tillbaka och vila på en kropp som har en tonårings mogenhet. Det står att vi ska växa upp till honom som är huvudet. Vi ska växa upp till en sån mogenhet, att Fadern i himlen kommer se ner på oss och säga; Där finns en sån mogen, övervinnande brud i verksamhet på jorden, som är verksam på samma nivå av auktoritet, kärlek, kraft och karaktär, som min Son arbetade i, när Han vandrade på jorden.


B.
Ok, låt mig stanna här en stund. Vad han talar om just nu, övervinnande brud, Joel´s armé, Omega barnen eller vad de än väljer att kalla det, vi har talat om det i andra program. Denna kyrka där Jesus kommer i sin kyrka, innan Han kommer för sin kyrka, och sedan ska dessa; Kristi brud, Joel´s armé, Guds manifesterade söner, kunna göra precis vad Jesus gjorde när Han gick på jorden, resa upp de döda, döma kyrkan och världen, vara syndfria, multiplicera maten, det är vad han talar om. Sedan när Jesus kommer i hemlighet i kyrkan, innan Han hämtar kyrkan, när Jesu hemliga inneboende kommer, ska vi kunna göra dessa övernaturliga saker. De undervisar att vi ska kunna ta herravälde, och sedan kommer Gud vända sig till Jesus och säga; Jag skulle ha gått fysiskt. Kom ihåg idén att Jesus kommer i kyrkan, innan Han kommer för kyrkan.

Nya apostoliska reformationen fick sitt namn av Peter Wagner, runt 1993, innan det var de kända som Kansas city profeterna 80-talet, men de började som senare regn rörelsen redan på 30-talet, trodde på 80-talet och började undervisa om detta på 80-talet; att de som var unga föräldrar då, deras barns generation skulle bli den som fick motta kraften. De sa alltså till föräldrar till småbarn på 80-talet att deras barn, skulle bli den speciella generationen av bruden som övervinner, den generationen kommer hjälpa oss ta herravälde, och föra in Guds rike på jorden. Låt oss avsluta klippet.


W.
Och vid denna tid kommer Fadern säga, du kan släppas fri, och huvudet Jesus kommer komma ner och sammankopplas med den fullt mogna kroppen på jorden. Och vi kommer arbeta med Jesus för att styra och regera i tusenårsriket. Djävulen gillar inte detta budskap, han gillar inte dessa saker, han gillar inte att du blir aktiverad. Vi ska styra, regera, reglera, expandera och etablera Guds regering på jorden. Sedan Edens lustgård har kampen gällt; vem som ska styra jorden. Du är i krig. Du förstår väl att detta handlar om herravälde på jorden.


B.
Ok låt mig förklara vad han lär ut här; nya apostoliska reformationen och liknande lär ut, att när människan syndade, förlorade de herraväldet och nu är det de kristnas arbete att återfå herraväldet över jorden tillbaka till Gud, från Satan. Här har vi problemet med detta, bara för att Adam fick rätt att förvalta jorden, betydde det inte att han hade laglig auktoritet över hela jorden. Så de blandar ihop förvaltarskap med laglig auktoritet. De tror att eftersom Adam och Eva syndade så förlorade de herraväldet, så nu måste vi kriga mot Satan och binda honom och vi måste inte dessa territorier, eller dessa 7 bregsmandat och ta tillbaka regeringar, lagen, underhållning, skapande etc. Och när vi har återtagit inflytandet över dessa sju kulturella berg kan vi etablera Guds rike på jorden. Detta finns inte i skriften. Låt oss fortsätta.


W.
Det betyder inte att folk från kyrkorna inte ska infiltrera topp positionerna av dessa berg. De sju bergen av kulturellt inflytande. Och Gud har oss i denna platsen av förberedande herravälde, får oss in på platser av inflytande, för när Jesus kommer tillbaka och sätter ner sin fot, kommer alla regeringar att omstörtas.


B.
Här är en annan man inom den nya apostoliska reformationen, som många inom den religiösa rättigheterna umgås med, Lou Engle, som tillhör arbetarskaran inom IHOP, internationella bönehuset, ihop med Bickle, detta är också en grupp som jag anser vara en teologisk kult. Lou Engle har förresten också varit i lag med Newt Gingrich. Men här är Lou när han talar om 7 bergsmandatet.


L.
Du har sett detta hur vi ska återta de 7 bergens inflytande. Det finns 7 berg av inflytande, kan vara färre eller fler men,
- den politiska sfären
- arbets- sfären,
- familje- sfären,
- konst och underhållning,
- religion,
- media och
- undervisning.
Alla dessa berg är ett berg av inflytande. Sättet som du kan få inflytande på dessa berg är att få de som har ideologierna, dina ideologier upp till toppen av dessa berg.B.
Jaha det var Lou Engle, låt mig nu visa dig ett litet videoklipp av James och Shirley Dobson när de tillsammans med Lou Engle, jag tror att det är ifrån "the call = kallelsen" i San Diego för några år sedan, runt 2008. Varför visar jag detta? Jag visar det inte för att vara kärlekslös mot James och Shirley Dobson. Jag visar det för dig, eftersom många av dessa tillhör teologiska kulter, de tillhör herravälde teologin, som omfamnas av den vanliga evangeliska kristenheten. Se detta klipp.


J.
och sättet de gör det är genom böner, tack så mycket alla, för att ni är här, för att ni bryr er, för er kärlek till Herren, för er böne- förfrågningar till himlen. Vi är här för att förena våra röster med era idag.
S.
Många av er har förberett er för kriget här i Kalifornien


B.
Det var James och Shirley Dobson, på Lou Engle´s event "kallelsen" han håller dem över hela landet. Jag har ett verkligt problem med evangeliska ledare som arbetar i andliga företag, med såna som Lou Engle, i synnerhet som vi vet vad de tror på angående nya apostoliska reformationen och herravälde teologin. Det har även noterats av sekulariserad media, att evangeliska hänger ihop med denna typen av människor, och deras herravälde teologi. Faktum är att vissa kallar dessa som förespråkar herravälde teologi och 7 bergsmandatet, de evangeliska talibanerna. Det är en intressant kommentar, och man kan förstå att detta kan bekymra en del människor i den sekulariserade media världen, när du har såna som Lou Engle, nya religiösa rättigheter, trosrörelsen, och nya apostoliska reformationen. Många av dem vill tillbaka till Gamla testamentets lagar, och de vill då ta över olika maktcenter, få till en teokrati om du så vill. De förnekar att det är det de är ute efter, men det är ju verkligen vad de är ute efter. Ta era Biblar och gå till


Dan, 2:44 Men i de konungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska bli överlämnad åt något annat folk. Det ska krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt ska det bestå evinnerligen,

Vem sätter upp kungariket? Gud gör det! Så vänner Gud kommer bringa sitt rike, inte vi
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...