torsdag 23 maj 2019

Varför Hillsongs musik är farligt för din kyrka?

Jeff Maples 17 mars 2016


Houston, we have a problem! Houston vi har ett problem!

Det vill säga Brian Houston alltså. Förmodligen är han en av de mest inflytelserika figurerna i dagens bekännande kyrka, Houston, för närvarande senior pastor på den världsomspännande flera-plats-megakyrkan känd som Hillsong. Kyrkan, som grundades av Houstons fader som var pedofil, Frank Houston, dominerar den samtida tillbedjans musikscenen, med sina låtar som spelas i alla sorters kyrkor runt om i världen.


Populära låtar som ”Oceaner” och ”För evigt regera” med texter som "Anden leder mig, dit där min tillit är utan gränser” och "ingenting jämför med din omfamning" fyllerbildskärmarna i baptistkyrkor, metodistkyrkor, pingstkyrkor, katolska kyrkor-kyrkor av alla de slag under söndagsmorgnarnas tillbedjan. Från rasande elektriska gitarrer, trummor och professionella solister till småkörer med ingenting annat än ett tangentbord och några sångare, musiken är känslomässigt fängslande och får många till tårar och armar lyfts högt, eftersom de sjunger ut lovprisningar till Gud.


Så vad finns där inte att gilla?

Först och främst, Hillsong är en kult. Särskilt en personlighets kult. I en bloggpost på Hillsongs hemsida med titeln "Five Things That Should Matter to a Worship Leader-= fem saker som borde ha betydelse för en lovsångs ledare", skriver en av Hillsongs ledande ledare, Jonathan Douglass:


Oavsett hur fantastiska våra kreativa idéer kan vara, så är det så viktigt, att om vi i slutändan inte strävar efter vad vår förste pastor och ledare vill ha, så lägger vi dem gärna åt sidan. Kyrkan finns inte till för att bygga våra lovsångsteam, våra lovsångsteam finns till för att bygga kyrkan!!


Här är problemet. Bibliska kyrkor existerar inte för att uppfylla en ledares vision, kyrkan existerar för att ära Gud, predika och undervisa skrifterna och göra lärjungar. Eftersom Brian Houston, som för närvarande är under utredning av kungliga kommissionen för sin inblandning med att hjälpa till att dölja sin faders brott mot barn, är huvudpastor i Hillsong församlingen, så har Douglas gjort det klart vem Hillsongs lovsångsprogram finns till för att tjäna. (vink, Det är inte Jesus)


Så exakt vad är Brian Houstons vision för Hillsong som församlingen försöker uppfylla? Du kan läsa hela hans visions sammanställning här, (röd text på originalsidan ej översatt) Men för att summera det så säger han i stora drag; en stor global kyrka centrerad runt världslig kultur och musik, med syftet att påverka världen med sin urvattnade, substanslösa version av kristendom - och han hävdar att hans "vision" är från Gud.


Jesus rike är inte av denna världen Joh 18:36”

Se videon under för att se exakt vad Brian Houston tror kristendom och kyrkan är menad att vara.


VIDEO kan tyvärr inte överföra den och hittar inte originalet, så länken måste användas.

https://pulpitandpen.org/2016/03/17/why-hillsong-music-is-dangerous-for-your-church/


Hel klart är att Houston inte har en aning om kyrkans funktion eller mening. Medans han vrider en passage ur Apg 8 i ett sorgligt försök att bevisa att kyrkan är uppbyggd av onda människor, säger han samtidigt att han älskar det faktum att hans kyrka är full av brutna, oomvända människor.

Det är sant att "den som kommer" till Kristus är en del av kyrkan, vid omvändelsen upphör vi att vara dessa saker och vår identitet är nu i Kristus. Omvändelse är en nödvändig del av frälsningen, och du är inte en del av Kristi kyrka om du inte är frälst. Skriften kallar oss till att vara skilda från världen.Skicka er inte efter denna tidsålderns väsende, utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva, vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Rom 12:2”


Ändå är Houston kyrka inte byggd på omvända Kristus troende, med Kristus och Hans Ord som den främsta hörnstenen. Det är centrerat kring "den som vill" som underkastar sig hans "vision". Detta framgår av att en av hans skolområden hade Två inte omvända sodomiter, med öppna planer för ett homosexuellt äktenskap, som aktiva, deltagande medlemmar i kyrkan. En av dem var faktiskt en körledare. Houston svar på detta var att "älska dem" och "hjälpa dem på deras resa" istället för att konfrontera dem med deras synd och kalla dem till omvändelse. Bibeln kallar dessa människor "äktenskapsbrytare" och att de är i fiendskap med Gud, Jakob 4:4 I trolösa avfällingar, veten I då icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän. (Matt. 6:24. Joh. 15:19. 17:14. 2 Kor. 11:2. 1 Joh. 2:15)


Hillsong kyrka finns inte till för att predika Guds ord och dra människor till Kristus, och ge ära åt Hans heliga namn, den existerar för att dra människor till deras musik, tjäna pengar åt dem och ge dem makt, och inte minst ge åt deras människocentrerade -människobyggda pseudoandliga imperium. Brian Houston förkunnar tydligt ett falskt evangelium. Södra baptistledaren, Albert Mohler, uppgav


Hillsong är en välståndsrörelse för de som blir tonåringar runt 2000, där polyester- och mellanklassföreningarna av Oral Roberts har röjt vägen för trasiga jeans och sofistikerad rockmusik ... Vad som har skapat Hillsongs särdrag är en minimering av evangeliets faktiska innehåll och en mer diffus presentation av andlighet.


Brians trosevangelium predikar att Gud vill att du ska vara rik och berömd så att du kan nå miljontals människor för Kristus. Se videon inunder för ett utdrag av predikningar där han gett denna undervisningVIDEO om igen, jag kan inte hitta den vill man se på videon får man gå till originalets sida och titta.

https://pulpitandpen.org/2016/03/17/why-hillsong-music-is-dangerous-for-your-church/Vidare existerar det för att omvandla befintliga kyrkor, inklusive bibliska kyrkor, till kyrkor som överensstämmer med deras ideologi. Medans Hillsong har likheter med karismatiska- och pingst-församlingar, så var den faktiskt grundad på ”Latter Rain = senare regn” ideologi, numera känd som den Nya Apostoliska Reformationen = NAR, som använder aggresiv och skrupellös taktik för att ta över kyrkor. Vad händer när Hillsong planterar en ny kyrka i ett nytt område.? Många av de mindre kyrkorna dör, för att;

Några människor har nämligen innästlat sig hos er, några, om vilka det för länge sedan blev skrivet, att de skulle hemfalla under domen, ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och Herre, Jesus. Jud 1:4”


Hillsong, är genom sin attraktiva musik, som har en form av gudsfruktan, men förnekar Hans kraft 2 Tim 3: 5, krupit sig in i grundfasta kyrkor, och bedrägligt omvänt folket till sin ideologi. Hillsong drar in människor i deras "vision" dvs Brian Houstons "Vision". Hillsong har en stor mängd av varierad musik, en del som kan verka väldigt teologiskt riktigt på ytan (även Satan förklär sig till en ljusets ängel, 2 Kor 11:14), och en del som är uppenbart grumligt och till och med obibliskt, är den effektiva metoden för övertagande. Det är bedrägligt, och det är av ondo (Mark 13:22).


Musikens substans och teologi är irrelevant för Hillsong. Det är den attraktiva naturen av musiken, inte teologin, som drar folk till den. Hillsongs musikprogram finansierar hela kyrkan och varje gång din kyrka sjunger en av deras lovsånger, fyller du på Brian Houstons fickor och utför hans "vision". Se också: Hillsong: En avelsplats för falska konverter - och din kyrka betalar för det. (röd text ej översatt)


Lyssna på texten i musiken. När man jämför dem med skriften, så blir det väldigt tydligt att Jonathan Douglas och Hillsong kyrkans musik industri fullkomligt fullbordar sitt uppdrag att uppfylla den högsta pastorns vision om en världslig, teologiskt ytlig kyrka som tolererar synden och anpassar sig till de förlorade. Musiken tenderar att bära ut en nästan universell teologi, att i Kristus är vi alla fri, och fria att göra som vi vill utan att frukta Guds vrede. Men vi är inte fria att fortsätta synda i Kristus, vi är befriade från syndens börda, och praktiserar omvändelse om och om igen. Bibeln säger, att Gud finns inte i de som älskar sakerna i den här världen.


Om den slöa, dumma, emotionella musiken togs bort, och bara sångtexten av de sånger du älskar talades, snarare än att sjöngs, skulle du få samma varma, mysiga känsla, samma känslomässiga höga? Skulle du bli rörd på samma sätt? Skulle du kunna skilja sanningen från nästan sanning? Eller är det musiken du dyrkar, snarare än Gud, genom hans eviga ord? Undersök dig själv för att se att du verkligen är i tron (2 Kor 13: 5). om du är ledd av Guds Ande (Romarbrevet 8:14), eller leds du av världens lustar (1 Joh 2:16)?


Därför gå ut ifrån deras mitt och avskilj er från dem säger Herren, och rör inte det orena tinget, så vill jag välkomna dig. 2 Kor 6:17”


http://pulpitandpen.org/2016/03/17/why-hillsong-music-is-dangerous-for-your-church/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...