torsdag 23 maj 2019

Sjunde Dags Adventisterna Kulten


Milleriterna och Sjundedags Adventister
Grundare: William Miller


Överblick:

År 1782 föddes William Miller på USA: s östkust. Som en ung man var han bonde och under kriget 1812 tjänstgjorde han som kapten i amerikanska väpnade styrkor. År 1833 hade han licens att predika från en baptistkyrka men han var aldrig prästvigd. Efter att ha studerat bibeln i två år, meddelade Miller 1818 till världen att Jesus Kristus om 25 år (mars 1844) skulle återvända till jorden. På höjden av sin tjänst hade Miller samlat omkring 50 000 anhängare, som också blivit kända som "adventister". När Mars 1844 kom och gick utan några tecken på att Jesus Kristus hade återvänt, beräknade Miller det nya datumet till 22 oktober 1844. När Jesus inte kom tillbaka den 22 oktober 1844 kollapsade hela Miller-rörelsen när hans anhängares kristna tro förstördes . Miller moderniserade sin doktrin till att säga att Kristus verkligen hade återvänt, men att Miller inte förstod att Kristus först måste komma till "Himmelens allra heligaste", där han nu är upptagen med att städa upp och göra i ordning. När Jesus har renat upp sakerna i himlen ska han komma tillbaka till jorden.Kvarlevan som köpte denna lögn bildade Adventkyrkan och 1845 blev William Miller dess första president. Namnet ändrades senare till Sjunde Dags Adventisterna och efter Millers död 1849 kom en ny falsk profet på scenen, den här gången en kvinna, Ellen G. White. Vid 13 års ålder togs Ellen till ett möte där William Miller talade och omvändes till Adventist kyrkans tron. Under december månad 1844 höll Ellen ett bönemöte där hon hade en vision och kände att hon transporterades till himlen som visade att Kristus inte kunde komma tillbaka till jorden förrän den stora kommissionen hade uppfyllts. Denna uppenbarelse skulle senare blandas med undervisningen att Kristus hade kommit tillbaka 1844, men att han stannade i himlens helgedom för att först städa upp det. Således, som med så många andra falska rörelser, måste ledarna i Advent-rörelsen täcka upp för William Miller´s falska profetia.
Den 30 augusti 1846 gifte Ellen sig med James White, som hade blivit prästvigd till adventistkyrkan 1843. Hennes uppstigning som "profetissa" i sjundedags adventistkyrkan hade nu börjat. Under sina år som "siare" för SDA-kyrkan profeterade hon ett antal förutsägelser, som inte inträffade. En av de mest påtagliga falska profetiorna hon gjorde var när hon förutspådde innan det amerikanska inbördeskriget, att unionen inte skulle bevaras, utan att Förenta staterna skulle delas, slaveriet skulle inte avskaffas, men England skulle ingripa och förklara krig mot Förenta Staterna. Varje historia student vet att så inte är fallet. Men, liksom så många andra falska rörelser, sveps dessa misslyckade profetior under mattan och de flesta sjunde dagen adventister vet inte ens om dem.

Som så många andra kulturer utvecklades SDA-kyrkans doktrin med tiden. Läran om lördag som sabbaten förkunnades inte av William Miller, utan kom in senare. Inte heller predikade Miller om eller trodde på vegetarianism.

Med kollapsen av Millers förutsägelse att Kristus skulle återvända 1844 behövde rörelsen en orsak för att kunna överleva. Efter skadekontrollen slutförts och SDA-snurrande-läkare hade botat sjukdomen, var det dags för ledarskapet inom SDA att hamra ut någon form av "teologi" som skulle kunna användas för att locka nya konverter in i deras fålla.Undervisningen av vegetarianism kom från makarna White. 1864 blev Ellens man sjuk och Ellen skötte honom tillbaka till hälsan. Efter hans återhämtning började James och Ellen tänka på mat och matvanor. Eftersom inte bara en praktisk erfarenhet skulle göra jobbet att förändra SDA-kyrkans teologi, fick Ellen en "läglig" vision från Herren, och vegetarianism introducerades inte till kyrkan som "SÅ SÄJER HERREN". År 1866 grundades Western Health Reform Institute = Västra hälso reformens institut, på Battle Creek i Michigan. Trots den nya vegetariska kosten dog James White 1881.

Ellen skrev alltid för SDA-kyrksamfundets utgivning och hon skrev en rad böcker. En välkänd bok som fortfarande drivs hårt av SDA-medlemmarna är "The Great Controversy = Den stora kontroversen." Det är viktigt att notera att Ellen var en väl bevisad plagiarist. Förklaringen SDA-kyrkan ger angående hennes plagiering, är att det inte fanns några upphovsrättslagar då, det ursäktar inte hennes "lånande".

SDA gör ofta sitt yttersta för att framstå som "evangeliska", gå in i blandtjänst grupper och försöka "beblanda sig" med den kristna gemenskapen. Men gör inget misstag, de tror att de är uteslutande korrekta eftersom de känner igen och följer Ellen G. White. Ibland sig själva driver de med den kristna tron och kallar vårt begrepp om frälsning för, "billig nåd". De anser sig själva andligt överlägsen resten av oss.

SDA-kyrkan gjorde detta uttalande i sitt "Tjänste" -magasin från oktober 1981 och har aldrig återkallat det:

"Vi tror att Bibelns och Ellen Whites uppenbarelse och inspiration håller lika hög kvalitet/standard. Heliga Andes överinseende var lika försiktig och grundlig i ett fall som i det andra."

Kultens trossatser

Stor vikt läggs på undervisningen att sabbaten är på lördagen, och om en person inte håller lördag som sabbat, kan han inte räddas. I slutändan, enligt SDA-teologin, handlar din frälsning enbart om vilken dag du tillber på. Enkelt uttryckt finns det ingen frälsning utanför SDA-kyrkan. Bibeln säger att vi är frälsta genom nåd genom tro och ingenting mer. Ef 2:8-9

Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det – icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Ellen G. White lärde ut att alla andra kyrkor utom SDA-kyrkan undervisade lögner från djävulen. Endast SDA-medlemmar är sanna och lydiga troende. Böner som bes i andra kyrkor besvaras bara av djävulen. Det här är en konstgjord doktrin som inte finns i Bibeln.

De tror att i de sista dagarna, precis innan Kristus kommer tillbaka, kommer endast de som tillbeder på lördagar att räddas. De tror framförallt att tillbe på söndagen är vilddjurets märke. De anser sig vara den enda sanna, återstående kyrkan och alla andra kommer att dömas när tiden är inne. Det här är en konstgjord doktrin som inte finns i Bibeln. Vilddjurets märke kommer att vara ett bokstavligt märke, antingen i pannan eller i din hand. Upp 14: 9

Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: »Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand,

De är övertygade om att Jesus är Ärkeängeln Mikael och det är namnet som används för honom (Jesus) i Gamla testamentet. men de tror också att Jesus är Gud. Jesus är Gud, han är Skaparen; (Joh 1:1-3Kol 1:16-17Hebr 1:1-6) medan Michael är bara en ängel, en skapad varelse.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.

Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.

Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han -- sedan han hade utfört en rening från synderna -- satt sig på Majestätets högra sida i höjden. Och han har blivit så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: »Du är min Son, jag har i dag fött dig»? eller: »Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son»? Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: »Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.»

De tror att försoningen genom Jesus inte är fullbordad förrän Han kommer igen, bara dina tidigare synder är förlåtna av nåd tills den tiden. Bibeln säger att Jesu försoningsarbete är klart, och aldrig mer behöver upprepas. Joh 19:30Hebr 9:24-28

Och när Jesus hade tagit emot vinet, sade han: »Det är fullbordat.» Sedan böjde han ned huvudet och gav upp andan.

Ty Kristus har icke gått in i ett allraheligaste som är gjort med händer, och som allenast är en efterbildning av det sannskyldiga, utan han har gått in i själva himmelen, för att nu träda fram inför Guds ansikte, oss till godo. Ej heller har han gått ditin, för att många gånger offra sig själv, såsom översteprästen år efter år går in i det allraheligaste, med blod som icke är hans eget. Han hade annars måst lida många gånger allt ifrån världens begynnelse. I stället har han uppenbarats en enda gång, nu vid tidernas ände, för att genom offret av sig själv utplåna synden. Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas, så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter honom, till frälsning.

De tror på "helgedomsläran" att Jesus nu städar helgedomen i himlen innan han kan återvända till jorden. Det här är en konstgjord doktrin som inte finns i Bibeln.

De tror att du måste stå i den levande Gudens närvaro under domen utan medlare. Bibeln säger att det finns en medlare mellan Gud och män, och det är Jesus själv. I Tim 2: 5

Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

De tror att du kan vara syndfri, även känd som "syndfri perfektion". Det betyder att en person kan bli syndfri medan de fortfarande lever på denna jorden i sin fysiska kropp. Bibeln säger att alla är födda med synd. Igenom hela Nya testamentet skriver de olika författarna om att fly och motstå synd, de själva kämpade med synden. Det här är en konstgjord doktrin som inte finns i Bibeln.

De kommer inte att berätta att de tidiga adventisterna förväntade sig att Kristus bokstavligen skulle återkomma år 1843 och 1844 bara för att bli besvikna. De kommer inte att berätta att deras 1844 "undersökande dom" undervisning föddes ur ett försök att täcka över denna falska profetia. Istället för att ångra sig över detta falska datum tror de att Kristus verkligen kom, men OSYNLIGT i himlen. Som en SDA áre kommer du nu in i en period av "undersökande dom" där varje handling du gör eller inte gör registreras av änglar inför domens dag. Du kommer även att dömas för "overksamma timmar" där du kunde ha varit mer lydig. När Kristus kommer, ska varje öga se det (Upp 1:7). Vid Kristi domsäte kommer vi att dömas.1 Kor 3:11-152 Kor 5:10

Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, så skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk. »Den dagen» skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurudant vars och ens verk är, det skall elden pröva. Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, bliver beståndande, så skall han undfå lön; men om hans verk brännes upp, så skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bliva frälst, men såsom igenom eld.

Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.

De tror på doktrinen att själen sover, som säger att de troendes själar i Kristus inte är i himlen, utan sover i gravarna. Bibeln säger att de som blev räddade på jorden genom att ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare och dött lever nu ett fullt och glatt liv i himlen. Upp 7:9-17

Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sade: »Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.» Och alla änglar, som stodo runt omkring tronen och omkring de äldste och de fyra väsendena, föllo ned på sina ansikten inför tronen och tillbådo Gud och sade: »Amen. Lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen.» Och en av de äldste tog till orda och sade till mig: »Dessa som äro klädda i de vita, fotsida kläderna, vilka äro de, och varifrån hava de kommit?» Jag svarade honom: »Min herre, du vet själv det.» Då sade han till mig: »Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför stå de inför Guds tron och tjäna honom, dag och natt, i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. 'De skola icke mer hungra och icke mer törsta, och solens hetta skall icke träffa dem, ej heller eljest någon brännande hetta. Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och 'Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon'.»

De tror på den ogudaktiges slutliga och fullständiga förintelse, där de helt enkelt upphör att existera efter den slutliga domen. Denna doktrin är i harmoni med Jehovas vittnen. Bibeln säger att de kommer att kastas i sjön av eld. Upp 20:12-15

Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.

De tror inte på Satans eviga straff och hans fallna änglar. De tror att straffet för synd mot en helig Gud är bara förstörelse. Satan är syndabocken; De troendes synder läggs på honom, och han och deras synder brinner slutligen upp. Bibeln säger att Satan och hans fallna änglar kommer att kastas i sjön av eld. Upp 20:10-15

Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.

De tror på och kräver vegetarianism. Det finns ingen plats i Bibeln där Gud kräver detta. Det finns inget fel om en person väljer att vara vegetarian av personliga eller hälsoskäl, men det borde aldrig vara knutet till vår frälsning.

De tror vi behöva vörda deras grundare och profetissa, Ellen G. White, och betraktar henne som om hon hade "profetians ande" som avses i uppenbarelseboken. Ellen G. Whites skrift anses vara lika inspirerad som Bibeln och används som en auktoritativ källa till sanning. Trots att de vördar henne, prästviger de inte kvinnor till tjänst. Ellen var en väl bevisad plagiarist och därför en lögnare. Guds egenskaper är sanning och ljus (1 John 1:5-6), medan Satans egenskaper är mörk och lögn (Joh 8:44).

Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom. Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen.

I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...