torsdag 23 maj 2019

Innebörden av "Den Nya Smörjelsen"!


Den nya smörjelsens innebörd!
Bill RandlesOm det har funnits en särskiljande egenskap för populär karismatiska pingstvänner. och normal evangelisk kristendom under slutet på senaste århundradet har det varit jakten på "En Ny grej" och "Den Stora Väckelsen i Ändens Tid", vilket i teorin skulle svepa in världen i kungariket och inleda den "största rörelsen av Gud som någonsin setts" - större än i Apostlagärningarna. Genom de karismatiska ledarnas profetior och undervisningar har en förväntan utvecklats på en sista dagens kyrka som ska röra sig i sådan kraft och smörjelse att världsledarna skulle söka ledarnas visdom och hela nationerna skulle falla darrande vid dess fötter.Trots det faktum att det inte finns något skriftligt rättfärdigande för denna fantasi, manar den till en önskan hos många kristna, att se det som relevant och kraftfullt. Därför har miljontals runt om i världen köpt det, vilket framgår av de omedelbara masspilgrimerna till sådana platser som Toronto, Pensacola och många andra mindre platser som blivit utsedda till att ha fått den nya smörjelsen. På tre år besökte uppskattningar upp till en halv miljon människor Toronto Airport Vineyard, och stod i rader ibland i tre och fyra timmar och väntade på att komma in i kyrkan! Och vad väntade de på? Inte efter predikan och undervisandet av Guds ord så mycket, som för en upplevelse av "Herrens närvaro". Sådana upplevelser varierade från okontrollerbart skratt till gutturala morranden, gråtanden, profeterande, falla i anden, försatta i trans, och för många, till och med försatta i ett sådant förändrat tillstånd av medvetandet att de imiterade djurgester och ljud! Det var inte Herrens ord, som dessa pilgrimer sökte så mycket som en oförmedlad erfarenhet av "Herrens närvaro".Till deras försvar motstod ”Assemblies of God = AG = Guds församlingar” ursprungligen detta överskott, efter att ha sett allt förut i rörelsen "Nya förordningen för det senare regnet", som de hade avslöjat som kätterskt på 1950-talet. Vid en tidpunkt kunde de tydligt se att ”vineyard = vingård” rörelsen, ur vilket Toronto-fenomenet växte fram, var väldigt påverkad av ”senare regn” och ”Guds manifesterade” söner som de en gång hade åsidosatt. De var särskilt försiktiga med ”Kansas City Profeterna från Vineyard”. Tyvärr var det bara en fråga om tid innan en Guds gemenskap församlings version av "Toronto-välsignelsen" flödade fram i Brownsville, Guds gemenskap församling i Pensacola, Florida. Det speciella utsläppet blev vändpunkten vid vilken huvuddelen av AG-rörelsen togs in i det som blev känt som "floden".Trots protester mot motsatsen, är Guds gemenskaps församlings version av den nya smörjelsen, identisk med vingårdens version. Detta beror på att snarare än att ha fått denna "nya smörjelse" kommen från himlen som en "rusande, mäktig vind", tog Steve Hill det till Brownsville från England. Detta följde efter att han frågat sina brittiska värdar, "var rör sig den Helige Ande i London", och sedan blivit visad till ”den Heliga Treenighetens kyrkan i Brompton” och efter att ha fått handpåläggning av prästen Sandy Millar. (Holy Trinity Brompton är nästan synonymt med Toronto välsignelsen i det brittiska sinnet, och har gjort mer än någon annan för att föra in täckelset över kyrkorna i Förenade kungariket med detta fenomen. Faktum är att uttrycket "Toronto Välsignelsen" myntades av någon personal på HTB. Steve tog "det" tillbaka till Pensacola, Florida, och till Brownsville ”Assembly of God = Guds gemenskap”.Kanske har ytterligare en miljon människor sedan gjort pilgrimsfärder till denna plats för att få "det" och ta "det" tillbaka till sina egna kyrkor. På det sättet blev det som en gång i första hand var en vingård och sedan ett karismatiskt fenomen, infört i den klassiska pingstens - och till och med de evangeliska världarnas vanliga ström.Ett framträdande exempel inom Guds gemenskaps församlingar betecknas av en pastor och en kyrka som radikaliseras av denna "nya smörjelse" kommer ut ur prästen Steve Bensons vittnesbörd från Guds gemenskap i Grand Rapids, Michigan. Här är hans egen redogörelse för hans första möte med denna "nya smörjelse":"När Steve Hill och John Kilpatrick började smörja mig med olja, vek de sig över mig och ropade," Smörjelsen "!!! och kollapsade. Jag kände mig som om vi tre virvlade runt rummet som virveln i en bubbelpool ... de gick ut ur kontoret. Jag kände mig som om min kropp togs itu ... drogs isär ... blev sträckt ut ur form bortom vad som kunde mätas. Jag frågade Herren, "Vad betyder det här Herre?Herren svarade: "Jag korsfäster bara ditt kött." Jag öppnade mina ögon och det första jag tittade på var mina händer, för att de kittlades av Guds kraft. "Denna andens manifestationer, som du kan se, går långt utöver den Helige Andes allmänt förstådda gåvor. Det handlar inte om att tala i tungor, och inte heller mycket om profetia eller gudomligt helande. Manifestationerna av denna "nya smörjelse" kommer mer sannolikt att få människor till en oförmedlad erfarenhet av makt. Joseph Chambers 'End Times Digest, mars 1997, citerar John Kilpatrick från Brownsville Assembly of God som vittnar om:"Jag har hundratals gånger lagt händerna på de ofrälsta och jag har sett dem kastas över marken. Jag menar att jag har sett dem flyga genom luften, fallit till marken och där de inte kunnat resa sig upp igen på en timme eller två. Nästa sak du vet är; "Vad ska jag göra för att bli frälst?" ... Vänner, jag pratar inte hundratals längre,detta har hänt tusentals. Tusentals har övertygats av makten ... Vi har haft människor, agnostiker och gudshatare, affärsmän som kommit in på våra möten och de har blivit kastade upp i luften, upp mot en vägg och de har slagits till marken när vi skakade deras händer."Vad ska vi göra med denna "nya smörjelse"? Är detta Guds Helige Ande som göra en "ny sak" ibland oss? Eller kan det här vara något köttsligt och mänskligt, eller kanske till och med något mer lömskt, olycksbådande? Sedan mitten av 1990-talet när Guds gemenskaps församlingar huvudström "Floden" av välsignelse, har denna "närvaro" som människor varit villiga att påbörja pilgrimsfärder till olika platser för att hitta, svällt in i en översvämning av ovanliga manifestationer och erfarenheter! Det är inte heller längre bara att finna i Toronto eller Pensacola. Hundratals och till och med tusentals andra kyrkor rapporterar sina egna manifestationer av denna "närvaro". Här är bara ett urval av ”New Wine´s = nytt vins” vittnesbörd som det rapporterats om på Internet:Automatiskt finger pekande - "Det profeterades över mig att jag var en vindflöjel ... plötsligt började mitt finger peka på människor och i luften mot himlen ... Jag var i en mycket konservativ kyrka och under gudstjänsten där gick mitt finger. Jag satt där en halvtimme eller så, på detta vis ...Pastorn gick upp för att ge altar uppmaningen till de som ville bli frälsta. Han föll också skrattandes till golvet. Den första pastorn lyckades dra sig till podiet , fortfarande skrattande och sa; "Om du vill bli frälst, se den där damens finger? Följ det där fingret ... "Braveheart smörjelse? - "Den kvällen var kyrkan full med över tvåtusen personer, och det fanns en verklig anda av förväntan ... Pastorn **** stod upp ... när han började uppmana / förmana folket under meddelandena, tog han tag i det stora Braveheart- svärdet som var kvar där från natten innan. Han blev mer och mer djärv när han pekade svärdet mot församlingen och laddade upp dem med en återupplivad ande ... efter två timmar … föreslog han hela kyrkan att de skulle "passera under svärden genom en eldtunnel". De två äldre pastorerna ... skulle hålla två svärd för att bilda en båge ... alla församlingens två tusen väntade tålmodigt på chansen att få förbön genom eldtunneln ".Med börja i köttet "berättade hon om sina erfarenheter av att" komma in i floden "under ett Rodney Howard-Browne-möte i en kyrka över staden (Marilyn Hickeys kyrka) ... Hon hade en mycket tuff tid att ta reda på vad Gud ville ha från henne, och hon ville verkligen komma in i skrattet. Gud sa till henne att böja sig / ge efter. Vad menar, du med ge mig? ... hon var platt på rygg och Gud sa att hon skulle börja skratta, även om det var "bara var i köttet" till att börja med. På bara några minuter reste något sig upp inuti henne, och hon satte full fart. Punkten var, att hon hade gett Gud någonting att arbeta med ..."
Jag behövde inte försöka speciellt hårt för att hitta dessa vittnesmål. De här är bara att skumma av lite på ytan av en stor buktande fil, upptagna vittnesmål på Internet, Charisma magazine och andra källor till manifestationerna av denna "nya smörjelse". Faktum är att jag medvetet inte använde några av de mer extrema manifestationerna; Ovanstående är bara typiska, för att inte göra en sensation av det hela. Jag har inte gått in på de flertaliga utsöndringarna av, "födelse, olja och även fjädrar” som påstås vara övernaturliga manifestationer i otaliga förnyelsekyrkor och församlingar. Vi väntar uppenbarligen inte längre på denna "nya smörjelse"; Den är här, och människor påverkas av det. Det är därför jag tror att vi bör överväga denna "Smörjelse" i ljuset mot flera sanningar:Först och främst varnade Jesus oss specifikt:
Om någon då säger till er; Se här är Messias eller där är han, så tro det inte. Ty människor som säger sig vara Messias ska uppstå även så falska profeter, och de ska göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt er det förut; Därför om man säger till er, se Han är i öknen, så gå inte ditut, eller Han är inne i huset, så tro det inte. Matt 24:23-26”Observera att varningen inte gäller problemet med människor som hävdar att Jesus är här eller där, utan att Kristus är! Det här är en väldigt stor skillnad, eftersom ingen hävdar att Jesus har kommit till Pensacola eller Toronto, eller till en av Rodney Howard-Brownes korståg. Snarare hävdar de att dessa underverk och tecken och "genombrott" är ett resultat av utflödet av en "ny smörjelse". Och vilket är det grekiska sättet att säga "smord" eller "smörjelse"? Kristus är det grekiska sättet att säga "smörjelse". Att ta del av Rodney Howard-Brownes "smörjelse" är ett annat sätt att säga att Rodney Howard-Browne är Kristus! När de säger att det finns en smörjelse som hälls ut över Toronto Airport Vineyard, säger de faktiskt "Se, här finns Kristus"! Faren är inte att bli lurad av en falsk Jesus; Trots allt vet de flesta kristna att den verkliga Jesus har hål i sina händer och fötter. Varningen är "akta dig för en falsk Kristus", eller med andra ord en falsk smörjelse!John varnade oss också uttryckligen när han gav oss testet för sanningen och felets ande: "Härigenom känner du Guds Ande: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, är av Gud, och varje ande Som förnekar att Jesus Kristus har kommit i köttet, är inte av Gud, och detta är antikristens ande ... "(1 Joh 4: 3-4)John varnade oss för att på något sätt ska antikrist försöka andliggöra Jesus Kristus för att lura världen. Det finns mer än ett sätt att göra detta. För Jehovas vittnen uppstod inte Kristus kroppsligt från de döda, utan i anden. Detta är en uppenbar antikristlig doktrin. För Mormonerna är förnekelsen att Jesus blev Kristus, snarare än att Jesus Kristus kom i köttet. Men för den moderna pingst och karismatiska är bedrägeriet att i stället för att vänta på Jesu Kristi kroppsliga återvändo, väntar de på att en "ny smörjelse" Kristus, som kommer styrka oss vilket kommer ge oss möjligheten att bli den största generationen i kyrkohistorien någonsin!Det vi har i denna "nya smörjelse" är en icke förkroppsligad Kristus! Den manifesterar sig på många sätt främmande för Bibelns Jesus. Människor blir fulla i det, blötlägger sig i det, gå in i trancer i namnet på det och agera som djur i dess närvaro. John Kilpatrick i Brownsville Assembly of God var så full i det i flera veckor att han var tvungen att ha hjälp att klä sig på morgonen! Han kallade det "Härligheten". I stället för att tålmodigt vänta på Herrens och Frälsarens ankomst, den sanna Jesus Kristus från himmelen, så har pingstvänner och karismatiker och till och med många evangeliska kommit in i en icke förkroppsligad närvaro och söker "det" istället för Honom!Tänk på att det från början, både i Toronto och Pensacola, framkallades ”det”. Den sanna andan av Jesus Kristus är i kyrkan och ber med och genom kyrkan, "Kom Herre Jesus", för Anden och bruden säger "Kom!" Den falska anden, tvärtom, frambesvärjs av befäl av den nyligt smorda "Kom! KOM HELIG ANDE, MER! MER!MER! ED! ELD! ELD!".I vittnesbördet av pastor Benson frambesvärjdes anden genom att helt enkelt slå honom i magen och unisont skrika, "SMÖRJELSEN". Den icke personifierade naturen av denna ande bekräftas vidare i de många som vittnade om att "få det" och kanske "ta tillbaka det till sina kyrkor", att andra kan "blötlägga sig i det" och kanske komma under tung vikt av "det", som pastor Kilpratick ofta har vittnat. Vi måste också överväga hur Gud förändrar liv.I det nya böjningsmönstret "floden" verkar det vara en stark tonvikt på förändring utan att evangeliet predikas, utan snarare genom att "svischas", vilket ses i ovanstående vittnesbörd av Kilpatrick av de tusentals som har kastats mot väggen genom smörjelsen och komma upp två eller tre timmar senare och frågat, "Vad ska vi göra för att bli frälsta?" Faktum är att det nästan verkar vara en partisk antiförkunnelse. När jag stod ute i den kanadensiska vinterkylan för att intervjua de som väntade i tre timmar för att komma in på gudstjänsterna i Toronto Airport Vineyard 1995 noterade jag att en hel del pastorer från hela världen upprepades, utan undantag, ett konstant tema: "Vi predikar inte längre, eftersom Anden kom, behöver vi inte. Anden har tagit över ... "Vår tro är på Guds logos*. (*Logos = Guds ord eller princip av gudomlig anledning och kreativ ordning, identifierad i Johannes evangelium med den andra personen i Treenigheten inkarnerad i Jesus Kristus) Gud har talat, och genom Ordet "helar Han oss och sätter oss fria från vår egen förstörelse". "I början var Ordet ..." och det är sanningen som ska sätta människorna fria. Bibelns Gud svischar inte människor in i omvändelse. "Guds Son har kommit och har gett oss en förståelse ..." 1 Joh 5:20När Guds folk förnekas en konsekvent sund doktrin diet, blir de frestade att tillgripa symboler, paradtåg, festspel, sensualitet och personligheter som ersättning för gyllene kalvar. Detta förklarar "Bravehearts” svärd, Jesus marscher, identifierande omvändelser, symboliska handlingar som kör ner pålar graverade med skrifterna i stadens hörn, andliga krigsdanser med stavar och en hel del andra hedniska praktiseringar som för närvarande äger rum i pingst- och karismatiska kyrkor runt om i världen. När Bibelns Gud vill genomföra förändring, presenterar han sanning för människornas sinnen och samvete och kräver att de förändrar sig efter det. Det är sanningen som sätter dig fri. Hedniska riter och magi är antirationella och symboliska, inte kristendomen.
Kanske den här nuvarande explosionen av mystifierad kristendom representerar pastors misslyckande, i synnerhet i pingstfallen, att mata kyrkan med en sund doktrin. Trots allt, vad söker folk? Jag trodde att vi hittade vad vi ville ha när vi kom till det Levande vattnet, Jesus! Varför denna rastlöshet, denna öppenhet för allt annat än en sund doktrin? Jag tror att vi är i tiden för den svält som både Amos och Paulus talade om:


"Se, dagarna kommer, säger Herren, Herren," att jag skall skicka hungersnöd på landet, inte av bröd eller törst för vatten, utan efter att höra Herrens ord och de ska vandra från havet till sjöss och från norr till öster, de ska springa fram och tillbaka för att söka Herrens ord och inte finna det ... "" Amos 8: 11-12
"För en tid kommer, när de inte uthärdar en sund doktrin, men efter sina egna lustar skall de skaffa sig själva lärare som kliar deras öron, och de skall vända öronen från sanningen och vända sig till fabler." 1 Tim 4: 3-4


Finns det en väg tillbaka? Hur erkänner du att du hade fel efter att ha gått under "eldtunnlar"? Ännu värre; hur kan du erkänna att du blev lurad när du var den som bildade tunneln med ditt Braveheart svärd? Det beror på att vi ofta är ovilliga att bli förebrådda, för att vi vill vara stora och betraktas som "det allra senaste", det är därför vi blir förförda av all denna olydiga galenskap. Hur annars kan vi förklara de stolta som skryter / skrävlar, de uppsvällda profetiorna, viljan att få makt att göra stenar till bröd? Om vi bekänner våra synder är han trogen och rättfärdig och förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet

by Bill Randleshttps://www.moriel.org/sermons-by-other-authors/6208-implications-of-the-new-anointing.htmlInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...