lördag 25 maj 2019

Sanna kontra falska profeter

Att skilja sanna profeter från falska är inte lätt
Av pastor Mairos

Uppkomsten av den profetiska rörelsen i Zimbabwe och på andra håll ger både hopp och förvirring till samhällen.

Det ger hopp för att varje profet hävdar att han får uppenbarelse och kraft från Gud för att lösa problem. Samtidigt medför det kaos och förvirring eftersom det är lika svårt att skilja sanna från de falska profeterna som att skilja vitsocker från fint salt.

Vårt samhälle är bortkollrat när det gäller att identifiera vilka profeter som talar sanning och de som talar lögner. Vi bevittnar för närvarande en oöverträffad svampodling av profeter i vår nation. Det är nu väldigt svårt att säkert veta vilka som man ska lyssna på och följa och vilka som ska undvikas till varje pris.

Profeterna i Zimbabwe kan kategoriseras på flera sätt. Beroende på graden av andlig kraft kan vissa profeter kallas stora, medan andra mindre. När vi berör äkthet kan vissa kallas sanna och andra är falska.

Vidare kan doktrinen i gemenskapskoncernen leda till att vissa kallas kyrkliga profeter eller sekt profeter eller kult profeter.

Enligt sociologerna är den största skillnaden mellan kyrka och sekt att en kyrka har en formell byråkratisk struktur, medan en religiös sekt betyder en grupp som har splittrats från den allmänna religionen på grund av religion.

Inledningsvis kom de flesta profeterna i Zimbabwe fram ur uppväxten av apostoliska sekter. Dessa påstod sig vara drivna av anden och hade liten eller ingen hänsyn till Bibeln. De avslöjade gömda saker om personers liv. Längtan efter esoterisk kunskap drog många människor till dem och det hävdades att många helande mirakler, tecken och underverk följde tjänsten från dessa profeter. Några av dessa tidiga profeter fungerade i vissa fall som traditionella läkare. De kunde resa till olika ställen och göra underverk. "Patienter" bjöd in dem till sina hem för ritual eller renande tjänster.

Man menar att deras huvudroll är/var att ta bort troll/svartalfer som hindrade människors välstånd. De gick ibland på eld för att visa sina andliga krafter. Dessa profeter tog inte betalt för sina tjänster. Och deras huvuduppgift var att förstöra onda makter. Vissa forskare hävdar emellertid att de började "plantera" några konstiga föremål, som de då skulle "riva upp" för att bevisa äktheten i deras profetiska budskap och handlingar..

När tiden gick förbi kom en ny gröda av profeter fram på scenen, ifrån pingstkyrkor. Dessa läste Bibeln och hävdade att de skulle användas av Gud för att ge vägledning och uppenbarelse till kyrkan. De fungerade i kyrkan, men tillbringade större delen av sin tid i bergen med att be. Det fanns en mystisk förbindelse mellan deras profetiska kraft och fastande i bergets avskildhet. De tog inte betalt för sina tjänster och de flesta var väldigt fattiga. De tjänade Gud med uppriktighet och trofast följde den bibliska instruktionen för att ge fritt vad de hade.

De apostoliska sekterna producerade sedan ett nytt profetiskt fenomen med sina profeter som bar kläder av alla färger: Röd, grön, blå, gul, brun, rödbrun, vit, kort sagt allting. De profeterna hävdade att de hade andliga krafter som kunde upptäcka grundorsakerna till problemen i livet. De opererar på traditionellt sätt med lerkrukor av vatten och lerplattor som placeras, på altare vanligtvis på berg. När du närmar dig deras altare måste du ta av dig dina skor. De debiterar vanligtvis inte avgifter direkt men de ber dig att köpa några tyg för dem att använda, så att du kan bli av med dina onda trollformler. Ibland ber de dig om transportkostnader för att de ska gå till fjärran för att förhandla för dina behov. Vissa kritiserar dem för att vara trollkarlar som blivit profeter.

När kyrkornas profeter fortsätter att föröka sig som svampar, ökar också sekt profeterna.

Kyrkliga profeter hävdar att de fått sin makt från Gud att läka, gå på vatten, berätta människors identifikationsnummer och personliga namn. Vissa gör extremt konstiga saker som att få människor att äta oätliga saker som ormar, gräs och blad ifrån träd. Dessa nya profeter predikar välstånd och ju större menighet du har, ju mer pengar samlar du också. Du kan få betala för att se dessa profeter och användningen av olja att smörja med uppmuntras.

Nu sägs några sektprofeter ha upptäckt nya krafter från huvuden till heliga fåglar och från föremål som erhållits från sjöar och hav. Dessa profeter påstås vara mycket bra på uppenbarelser. De kan berätta för dig sanna saker om ditt förflutna, nutid och framtid och det här är den kraft som drar många människor till dem. Men deras lösningar är mycket tvivelsamma.

Eftersom båda sektprofeterna och kyrkoprofeterna ökar i antal och i andliga krafter sägs det nu vara en del konflikter. Mestadels gäller det vart kraften kommer ifrån.. Vissa sekt profeter hävdar att de ger krafter till kyrkliga pastorer och profeter. De hävdar att pastorer från kyrkorna kommer till dem i "Nikodemus stil" för att få krafter , kunna utföra mirakel och att locka massor som tar med pengar. Sekt profeter skriker ”ojust spel” eftersom de inte får någonting ut av dessa maktaffärer.

En intervjuad sektprofet klagade: "Pastorer och medlemmar från olika kyrkor kommer till oss för makt och charm i hemlighet, men de går till sina kyrkor för att ge vittnesmål och få pengar."

På frågan varför de kommer hemligt sa han: "Du ser, de flesta människor som går till dessa kyrkor kommer till oss för lösningar på deras problem. De vill inte vara med oss permanent eftersom det inte är modernt att vara öppet och bära vita plagg. Det finns viss anständighet och värdighet i kyrkobyggnader och det finns musik de älskar. "
Om det är sant att de flesta kyrkliga profeter får sina andliga krafter från sekt profeter och sekter profeter i sin tur får sina krafter från häxdoktorer, då är det inte lätt att säga vilken som är den äkta profeten, då är det inte lätt att avgöra vad som är förenligt med skriften, fullbordandet av profetior, att kalla människor till lydnad mot Gud och leva ett heligt rättfärdigt liv utgör enligt min mening de grundläggande kännetecknen hos en sann profet.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...