måndag 27 maj 2019

Svart Magi kontra BibelnDefinition av Svart Magi
Hur definierar Bibeln svart magi? Är utövandet av denna "konst" samma sak som mirakel? Vilka är de enda två källorna till övernaturlig kraft i universum? Handtricks, illusioner, eller artister som kan ge illusionen av att de förflyttar sig, som professionella som Houdini och otaliga andra har gjort som underhållning av allmänheten, anses inte vara svart magi.Enligt Bibeln finns det bara två källor till övernaturlig kraft som människor kan komma åt. Den första är Gud, som tillåter de som rättfärdiga änglar eller människor att kringgå de naturliga lagarna och då enbart med Hans tillåtelse och baserat på Hans vilja.
Den andra är Satan och hans demoner ,som de som utövar ett svart magi försök linka sig med/till, vilka den Evige, under en tid och med restriktioner, tillåter att använda kraften som han gav dem innan de blev onda.Trots vad många filmer och tv-serier tenderar att främja så finns det inte en tredje moral neutral eller "grå" kraftkälla i universum som någon kan komma åt (till exempel "kraften" i Star Wars-filmer). Detta är ett stort bedrägeri av djävulen, som vill lura människor att acceptera den svarta magin, under parollen ”vilken övernaturlig förmåga som helst som inte är ifrån Gud” är egentligen inte så illa och kan faktiskt användas för gott. De som hävdar att de är "sanna" eller "bra" psykiska medium eller häxor tex. är antingen fullständigt bedragna själva eller drar sin makt från onda andar, något mellanting finns inte.Det finns bara tre förklaringar för de som hävdar att de har övernaturliga förmågor och kunskaper.
1. De är fullständiga bedragare som bedrar andra att tro att de har sådan kraft genom mänskligt utformade tricks. Sådana bedragare/skojare var målet för Harry Houdini på 1920-talet, som försökte avslöja psykiska, medium och andra som hävdade andra utomvärldsliga förmågor.
2. Källan till deras förmågor är från Satan och demonerna (Upp 13:13-14, Upp 16:14, 5 Mos 13:1).
Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv.
De äro nämligen onda andar som göra tecken, och som gå ut till konungarna i hela världen, för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.
Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under,3. Det är en sann Guds profet (Upp 11:5–6).
Och om någon vill göra dem skada, så går eld ut ur deras mun och förtär deras ovänner; ja, om någon vill göra dem skada, så skall han bliva dödad på det sättet. 6De hava makt att tillsluta himmelen, så att intet regn faller under den tid de profetera; de hava ock makt över vattnet, att förvandla det till blod, och makt att slå jorden med alla slags plågor, så ofta de vilja.- Användningen av övernaturlig kraft direkt ifrån och med tillstånd av den sanna Gud kallas ett mirakel. Det är därför fel att jämföra mirakel med någon form av svart magi. Sanna mirakel utförs baserat på Hans vilja, inte valet av någon människa eller rättfärdig ängel. De är alltid en manifestation av hans fullkomliga kärlek.- Sann svart magi strävar dock bara efter att lura och främja djävulens agenda för kaos och förvirring, död och förstörelse.Anledningen till att svart magi och ockult fördöms i skrifterna är på grund av deras engagemang i olydiga andar. Dessa demoner är andliga guider till sätt och praktiseringar som strider mot Guds. De leder människor till onda konsekvenser och i slutändan till fysisk och andlig död. Bibeln fördömer klart dessa metoder 5 Mos 18:10 – 12.Skrifterna från Nostradamus, som vände sig till det ockulta för att få information, bör undvikas helt. En troende bör också undvika TV-program, filmer och musik med allvarliga ockulta teman. Andra svart magi relaterade aktiviteter som ska undvikas inkluderar helgdagar som Halloween, tala med de döda genom tex. seanser, Ouija brädor, psykiska helare och så vidare.Sammanfattningsvis finns det ett rike av fallna änglar vars syfte är att försöka ta kontroll över universum med hjälp av alla möjliga medel. De söker ingenting mindre än att ersätta allt som Gud står för med ondskan. Demoner är mer än villiga att lura människor, genom löftet om speciell kunskap och makt och få dem att hänge sig i svart magi. Alla människor borde helt avvisa sådana bedrägerier och vända sig till den verkliga källan till övernaturliga förmågor i universum.http://www.biblestudy.org/maturart/black-magic.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...